Thursday, August 14, 2008

אצ"י במרד גטו וארשה

27.7.08
אצ"י במרד גטו וארשה-כתב אמיר השכל
פתיחה
מרד גטו וארשה הוא ארוע מכונן בתולדות ההתנגדות היהודית בתקופת מלחמת העולם השנייה. היה זה מאבק, חסר סיכוי, של מעטים כנגד גרמניה הנאצית מתוך מטרה למות בכבוד או כפי שנאמר "לרשום שלוש שורות בהיסטוריה."
במרד לקחו חלק שלוש קבוצות: הארגון היהודי הלוחם (אי"ל) שכלל את תנועות הנוער הציוניות, הבונד וקומוניסטים. הארגון הצבאי היהודי (אצ"י) שכלל גרעין מרכזי של אנשי בית"ר, תנועת הנוער של הרוויזיוניסטים, ועוד בלתי מזוהים וקבוצות "פראים", אנשים שלא הזדהו או לא התקבלו על ידי אחד משני הארגונים המובילים.
סיפור המרד, כפי שסופר בארץ, לאחר סיום המלחמה על ידי ניצולי אי"ל בראשותם של אנטק צוקרמן וציביה לובטין, הפך במהרה למיתוס לאומי. בעוד ששמות מנהיגי אי"ל בראשותו של מרדכי אנילביץ' הוזכרו והונצחו בכל פינה, קולם ושמותיהם של מנהיגי ולוחמי האצ"י במרד לא הוזכר ולא נשמע. יש לציין שכמות השורדים מהאצ"י הייתה קטנה ובדרך כלל היו אלו לוחמים ולא מדרג המנהיגים. כמו כן, לא נמצא תעוד מקיף ומספק כדי לשפוך אור על סיפורו של האצ"י, הקמתו, פעילותו ערב המרד, חלקו במרד ועוד.
הספר הראשון שפורסם על האצ"י היה "מצדה של וארשה" שנכתב על ידי חיים לזר ליטאי, איש בית"ר ופרטיזן במלחמת העולם השנייה. לזר ואשתו חיה ביקרו בפולין בשנות ה-60 כדי להתחקות אחרי עקבותיו של האצ"י והספר הוא תוצר של עבודתם. ספרו של חיים לזר נתפס כספר "מטעם" והוא לא התקבל על ידי ההיסטוריונים שחוקרים את התקופה.
הספר "בחזרה לגיטו וארשה-התקוממות האיגוד הצבאי היהודי" שפורסם ב-2004 ונכתב על יד מריאן אפלבאום, קרוב משפחתו של דוד אפלבאום, מבוסס בעיקרו על מחקריו ועדותו של הפולני תדיאוש בדארצ'יק שיש ספק באמינות דבריו. הערה ברוח זו מופיעה בפתיחת הספר.
בעבודתי זאת ביקשתי לנסות ולתאר את האצ"י ופעילותו על פי עדויות של אנשי האצ"י ששרדו: דוד וודובינסקי, יו"ר והמנהיג הפוליטי של האצ"י, דוד לנדאו וג'ק אייזנר שהיו לוחמים באצ"י ועל בסיס עובדות ונתונים שניתן למצוא בספרי זכרונות או במחקרים של אנשים שהיו באי"ל.
לדעתי, כדי להבין את התגבשותו של האצ"י החל מראשית דרכו ואת מרקם היחסים בין אי"ל ואצ"י יש להתחיל בשנות העשרים עם הקמתן של תנועת בית"ר, התנועה הרוויזיוניסטית והקמת "ברית החייל" בשנות השלושים.
ברית הציונים הרוויזיוניסטים (הצה"ר)
ב-18 לינואר 1923 התפטר זאב ז'בוטינסקי מהנהלה הציונית ומההסתדרות הציונית, היה זה על רקע דחית הצעתו להגיב בצעדים חד משמעיים נגד המדיניות האנטי ציונית של בריטניה.
התביעה הראשונה שהציג ז'בוטינסקי לממשלת בריטניה הייתה חידוש הגדודים העיבריים בארץ ישראל. מתנגדיו טענו שהוא מיליטריסט, מילת גנאי באותם ימים של פאציפיזם באירופה.
ז'בוטינסקי טען פעמים רבות שאין להסתפק ב"הגנה" שבמחתרת. היות ומעצם אופיה מורכבת המחתרת מאנשים המקדישים את עצמם באופן חלקי לעיסוק הצבאי ומסיבות הרתעתיות, כדי למנוע מלחמה, חשוב להקים כוח צבאי ממוסד למען יראו ויראו.
כמסקנה, דרש ז'בוטינסקי את המיליטאריזציה של הנוער היהודי, את הפיכת ההכשרה הצבאית בארץ ובגולה לחלק בלתי נפרד של התוכנית החינוכית הלאומית.
לאחר הפרישה פירסם ז'בוטינסקי את עמדותיו בנושאי חברה, כלכלה וביטחון בעיתון הציוני "ראזסוויט" ומהר מאד קנה לעצמו אוהדים רבים במזרח פולין, רוסיה וארץ ישראל.
באוקטובר 1924 הודיע ז'בוטינסקי שבכוונתו לפתוח בפריס מטה שירכז את פעולות קבוצות האופוזיציה בציונות, הועידה הראשונה של הקבוצה התכנסה בפריס באפריל 1925 ובה התקבלה הצעתו של ז'בוטינסקי כי שאיפת הציונות להקים קהילה יהודית בארץ ישראל משתי גדות הירדן. הועידה החליטה כי הגוף החדש יקרא "ברית הציונים הרוויזיוניסטים" (שמו של הגוף נובע מהדרישה לרוויזיה, בחינה מחדש, של מדיניותו הפייסנית של חיים ויצמן, יו"ר ההנהלה הציונית, כלפי ממשלת בריטניה בכל מה שנוגע למנדט הבריטי בארץ ישראל.)
בקונגרס ה-14 שנערך בוינה ב-1925 שימש ז'בוטינסקי ציר יחיד של התנועה הרוויזיוניסטית, בקונגרס ה-15 כבר היו לרוויזיוניסטים 10 צירים. בקונגרס ה-17 שנערך ב-1931 בבאזל היו לרוויזיוניסטים 52 צירים, מתוך 254. היות ובקונגרס זה לא התקבל ניסוח המטרה הסופית של הציונות כפי שהעלתה הצה"ר פרשו ז'בוטינסקי ושאר הנציגים הרוויזיוניסטים מהקונגרס.
מכאן ועד לקונגרס ה-18, שנתיים מאוחר יותר באוגוסט 1933, נפתחה מלחמת חורמה בין תנועת הפועלים בראשותו של דוד בן גוריון ותנועתו של זאב ז'בוטינסקי. שיאו של המאבק היה במהלך הקונגרס, בן גוריון שראה חשיבות גדולה לניצחון הקואליציה שלו הרחיק לכת ואמר, באחד הדיונים, כי העליה היהודית מגרמניה הנאצית חשובה פחות בעוד שז'בוטינקי קרא לאואקואציה (פינוי) כל יהודי אירופה והבאתם לארץ ישראל. בן גוריון השתמש בכל אמצעי במלחמתו ברוויזיוניסטים, כולל ביטויים כמו: "מנובלים", "שיקוצים", "מזוהמים" והשואות בין היטלר וז'בוטינסקי.
ברית הנוער העברי על שם יוסף תרומפלדור (בית"ר)
תנועת בית"ר נוסדה ב-27.12.1923 בריגה שבלטביה, שנתיים לפני הקמת תנועת האם הצה"ר שנוסדה ב-1925. היה זה בהשפעת ביקורו של זאב ז'בוטינסקי בריגה בנובמבר אותה שנה. במהלך הביקור העביר ז'בוטינסקי סדרת הרצאות בהן פרט את השקפתו בנוגע לחינוך להכשרה צבאית שתשתלב עם הקמת יחידות הגנה יהודיות בארץ ישראל.
עיקרי האידאולגיה של תנועת בית"ר עוצבו על פי משנתו של ז'בוטינסקי, חלק בלתי נפרד מרוח התנועה היו מיתוסים מהעבר כמו: גבורה יהודית מימי בית ראשון ושני, החשמונאים, בר כוכבא, מחתרת ניל"י, ארוע תל חי, דמותו של טרומפלדור ועולי הגרדום.
ז'בוטינבקי ביקש לעצב דמות חדשה של יהודי, איש בעל יכולת צבאית, אמיץ לב. ז'בוטינסקי סלד מדמותו של היהודי הגלותי. תנועת בית"ר ביקשה לממש את חזונו של ז'בוטינסקי והיא הייתה היחידה שסיגלה לעצמה את הרוח הצבאית הלכה למעשה, הביטוי לכך היה שבחלק מסניפי התנועה שרר אופי צבאי למחצה. אחד המוסדות הבולטים בתנועה היה בית הספר למדריכים שעסק בהכשרה צבאית. בעזרתם של שלטונות הצבא הפולני התקיימו כמעט בכל אחד מקיני התנועה קורסים לאימון בנשק חם. דוגמא נוספת לשיתוף פעולה צבאי בין בית"ר והצבא הפולני הייתה בהשתתפות גדודי התנועות הרוויזיוניסטיות במצעד צבאי לציון חגיגות חירות פולין ב-1935. צבא פולין נתן נשק לחברי בית"ר שעלו ארצה בעליה בלתי חוקית, גדודי בית"ר שהגיעו בסוף שנות ה-30 לארץ ישראל היו חמושים בנשקם האישי.
חשוב להדגיש שההכשרה הצבאית הייתה אבן יסוד בבית"ר, מ-1934 אורגנו "פלוגות שירות צבאי", שנועדו לשמש גוף קבוע של הבית"רים הבוגרים. בפלוגות אלו היה כל בית"רי אמור לשרת תשעה חודשים. אף הפיקוד העליון של בית"ר ופלוגות ההכשרה עברו הכשרה הגנתית. בסוף 1934 עמדו לרשות בית"ר 250 פלוגות שירות צבאי ובהן כ-3000 איש. ערב מלחמת העולם השנייה מנתה תנועת בית"ר בפולין כ-70,000 חניכים והייתה לאחת מתנועות הנוער הגדולות.
ברית החייל
שורשיה של תנועת ברית החייל גם הם בפולין והיא נולדה מהצה"ר. בעקבות עליתו של היטלר לשלטון בגרמניה הוחלט, על פי הצעתו של ז'בוטינסקי, לארגן מסגרת מיוחדת של אנשים בעלי ניסיון ושירות צבאיים ואנשים המוכשרים לשירות צבאי. ביוזמתם של שלמה ווליצ'קר וד"ר סטריקובסקי הוקמה בפברואר 1933 מפקדה לאירגון "התאגדות של יהודים חיילים לשעבר ורוויזיוניסטים". מפקדה זו ניגשה לפעולה אירגונית גדולה בפולין ולקריאתה נענו מערים שונות שבהן נוסדו "חוגים" של חיילים משוחררים. בחודשים מרס-אפריל 1933 הוקמו כמאה סניפים של ה"ברית" ברחבי פולין ובארצות אירופה הסמוכות. באוקטובר 1933 התקיים בוארשה הכינוס הראשון של "ברית החייל" בראשותו של ז'בוטינסקי בהשתתפות אלפי קצינים וחיילים מכל רחבי פולין. בסניפים הוקמו קורסים למדריכים ולמקצועות צבאיים, נוצרו מוסדות כלכליים ונפתחו מועדונים.
האצ"ל בפולין
תוכנית האווקואציה של ז'בוטינסקי מחד, ומאידך, רצונה של פולין לצמצם את נוכחותו של המיעוט היהודי בפולין יצרה תשתית לשיתוף פעולה. ז'בוטינסקי קיים ב-1936 מספר פגישות עם בכירי הממשל הפולני ואלו הבטיחו שיפעלו במוסדות חבר הלאומים לפתיחת שערי ארץ ישראל לעליה המונית. במקביל לפגישותו של ז'בוטינסקי עם ראשי הממשל הפולני הגיע בנובמבר 1937 לוארשה אברהם שטרן, חבר מפקדת האצ"ל. שטרן נפגש עם פקידים ממשלה בכירים שהבטיחו לו להעמיד לרשות האצ"ל נשק ותחמושת, חלק בחינם והשאר ייפרע במזומנים או בתשלומים נוחים. ביוני 1938 נחתם הסכם בין ממשלת פולין והאצ"ל לפיו מתחייב האצ"ל לזרז את ארגונם של מחנות אימונים לצעירים מגויסי האצ"ל בפולין ואת עליתם ארצה. על פי ההסכם, ממשלת פולין, המעוניינת בהגירת יהודים משטחה, תעזור לאצ"ל במתן נשק ובמקומות לאימונים, ואף תשתדל במידה שהתנאים המדיניים יאפשרו לה, ללחוץ על ממשלת בריטניה להתיר כניסת יהודי פולין לארץ ישראל. בפגישות שקיים שטרן ביולי 1938 עם גורמים במשרד החוץ הפולני, הוצע שהצבא הפולני יארגן מחנה מיוחד לאימונים עבור מפקדיו הבכירים של האצ"ל. קורס קצינים ל-25 מפקדים בכירים של האצ"ל שבאו במיוחד מהארץ התקיים באנדריכוב שבהרי הקרפטים, הקורס בהדרכת קצינים פולנים נמשך ארבעה חודשים.
בסיום קורס הקצינים רמז שטרן על תוכנית פלישה לארץ ישראל באמצעות 40,000 לוחמים, מצוידים במיטב הנשק שיפליגו בעשרות אוניות. הפלישה תתואם עם האצ"ל בארץ, שישתלט על החופים ויאפשר את עלייתם של הלוחמים. כדי לבצע תוכנית זו הוחל באימונים אינטנסיביים של לוחמים ומפקדים במסגרת "תאים חשאיים" בפולין, ליטה ולטביה.
התא הראשון הוקם עוד בשנת 1935 בקן בית"ר בהורוכוב (פלך ווהלין). באופן ספונטני צצו תאים דומים גם במקומות אחרים בפלך ווהלין ואף נוצר קשר בין התאים השונים. בחופשת הקיץ של שנת 1937 אורגן קורס ארצי מרכזי למדריכי בית"ר בעיר לודז'.
הפעילות של אצ"ל בפולין באופן עצמאי וללא תאום עם תנועת בית"ר יצר חיכוך בין שתי האירגונים, חילוקי הדעות נסבו על שאלת ההכשרה הצבאית. האצ"ל תבע למקד את הפעילות התנועתית בהכשרה צבאית ולמסד אותו (את האצ"ל) כגוף עצמאי למען יוכלו העולים להצטרף לשרות אצ"ל בארץ ואילו הנהגת בית"ר טענה כי די בפעילות ההכנה הצבאית במסגרת התנועה ואין צורך בקיום מסגרת נפרדת למטרה זו. אצ"ל הואשם ברצון להשתלט על בית"ר וז'בוטינסקי נדרש כדי לתווך בין שני האירגונים.
לסיכום הפרק ובהתיחס למערכת היחסים בין תנועות הפועלים הציוניות והתנועה הרוויזיוניסטית, אופיה של תנועת בית"ר, הקמת ברית החייל ופעילות אצ"ל על אדמת פולין אני ארצה לטעון את הטענות הבאות:
1. האיבה והמשקעים בין תנועות הפועלים הציוניות בראשות בן גוריון והתנועה הרוויזיוניסטית בראשותו של זאב ז'בוטינסקי בשנות השלושים לא תרמו, מאוחר יותר, לשיתוף פעולה בין הצדדים.
2. תפיסת העולם והערכות של התנועה הרוויזיוניסטית, תנועת בית"ר, ברית החייל ופעילות אצ"ל בפולין הכינו אותם מנטלית לקראת המאבק בגרמניה הנאצית.
הקמת הארגון
קצינים יהודים בצבא הפולני שנלחמו על הגנת פולין בספטמבר 1939 הצטרפו לאחר כניעת פולין למחתרת הלאומית הפולנית. בשטח בית החולים למחלות מדבקות ע"ש סטאניסלאב הקדוש ברחוב וולסקה 37 בוארשה קם אחד האירגונים המחתרתיים הפולנים הראשונים בראשו עמד סרן במילואים הנריק איוונסקי שכינויו המחתרתי היה "ביסטרי". על פי עדותו עסק האירגון בהסתרת אנשים, במיוחד יהודים, שנשקפה סכנה לחייהם, העברת יהודים למזרח, ייצור וקניית נשק ותחמושת, הפצת עלונים, אימון והדרכה צבאית. ארגון זה הפך ברבות הימים למה שנקרא "גייס ביטחון", ה-K.B . משנת 1942 היה הארגון בפיקוח ארמיה קריובה ומ-1943 היה חלק ממנה. ה-K.B סייע גם למחתרת הצבאית היהודית. ארגון נוסף שעזר למחתרת היהודית היה ה-PLAN (פעולה פולנית עממית לעצמאות) שהייתה לו זיקה למפלגה הדמוקרטית הפולנית.
בשלהי נובמבר 1939 פנו כמה קציני מילואים פולנים ממוצא יהודי וביקשו להצטרף למחתרת הפולנית היות שהגרמנים הורו לקצינים הפולנים להתייצב כדי להעבירם למחנות שבויים לקצינים. הפונים היו ארבעה קצינים בדרגות סגן וסגן משנה והם: דוד אפלבאום, הנריך ליפשיץ, קלמן מנדלסון וביאלוסקורה, חברי "ברית החייל". איוונסקי הכיר את דוד אפלבאום מלחימה משותפת בתקופת המצור על וארשה. איוונסקי סיפק לכל אחד מהקצינים אקדח והטיל עליהם לארגן תא מחתרת יהודי שהלך וגדל. בסוף דצמבר 1939 הושבעו 39 יהודים שבועת אמונים צבאית, היה זה הארגון המחתרתי היהודי הראשון בוארשה, יש לציין שהיה זה אירגון מחתרת ללא זהות פוליטית (הדגשה שלי). האירגון הלך והתרחב ובאביב נקרא בשם ז'.ז.וו (Z.Z.W).
פרופ' ישראל גוטמן גם הוא מאשר שההתקשרויות שקיימו אנשי הז'.ז.וו עם קצינים פולנים ובמיוחד עם אנשי ק.ב (K.B), התבססו על היכרויות ממושכות שתחילתן כנראה בהתארגנות משותפת בראשית המלחמה עוד לפני הקמת הגטו. הודות לקשרים אלו הצליח הז'.ז.וו לרכז ברשותו בהמשך ארסנל גדול יחסית של נשק אייכותי.
עד הכניסה לגטו הייתה הפעילות באצ"י מצומצמת, המפקד היה דוד אפלבאום שזכה להכרה מצד הפולנים והיהודים כאחד. עם הכניסה לגטו מנה אצ"י כ-100 איש כמעט כולם בעלי הכשרה צבאית בצבא פולין. גם לאחר סגירת הגטו נמשכו הקשרים בין האצ"י והמחתרת הפולנית, קשרים שבאו לידי ביטוי באספקת נשק והברחת מזון. בשלב זה כנראה הוקמה מפקדה שבראשה עמדו: פאוול פרנקל כמפקד, דוד אפלבאום וליאון רודאל.


היציאה להרוביישוב
בשנה הראשונה להקמתו של גיטו וארשה אירגנה תנועת בית"ר פלוגות מיוחדות שהועברו להרוביישוב כדי להינצל מהגירושים ההמוניים שהסתמנו באופק. במשך תקופה קצרה התרכזו בעיירה זו מאות מאנשי בית"ר, הבית"רים עבדו במהלך היום באחוזות בסביבה ובלילות היו מתאמנים בהפעלת נשק. לקראת חסול הקהילה היהודית של הרוביישוב קראו אנשי בית"ר ליהודים לברוח מהעיר אולם לשוא. הבית"רים עזבו את העיירה וברחו ליערות בסביבה. הבורחים ליערות סבלו ממחסור במזון ונשק. לגרמנים נודע על הבורחים ליער והם צרו עליהם. אנשי בית"ר ניסו לפרוץ את המצור אולם רבים נפלו ובודדים הצליחו לחזור חזרה לגיטו וארשה. עם חזרתם של שרידי בית"ר לגיטו וארשה בסוף יוני 1942 הוחלט להפוך את התנועה לאירגון מחתרתי לוחם אשר נקרא אצ"י. בראש הארגון עמד פאוול פרנקל ולידו מפקדה מורכבת מ: נתן שולץ, ס. הוניגשפרונג, אריה רודאל, אליהו אלברשטיין, יצחק ביאלאבסקי. נציגי האירגון בועד הלאומי המחתרתי של גיטו וארשה היו: ד"ר דוד וודובינסקי וד"ר מיכאל סטריקובסקי.
אם כן מתי הוקם האצ"י?
יש הטוענים שהארגון הוקם בסוף דצמבר 1939 ויש הטוענים שהארגון הוקם בנובמבר דצמבר 1942 התשובה, לדעתי, מורכבת משתי הטענות, הבסיס לאירגון היה התארגנותם של יהודים ששרתו בצבא הפולני ויצרו קשרים עם קצינים פולנים כפי שתואר קודם. בשלב זה, על אף שחלק מהקצינים היו רוויזיוניסטים בהשקפת עולמם, לא הייתה המחתרת מזוהה עם הרוויזיוניסטים ובית"ר, הזיהוי הסופי היה בנובמבר או דצמבר 1942 לאחר חזרתם של שרידי בית"ר מהרוביישוב וכישלון המגעים עם אי"ל.
מדוע נכשלו המגעים לאיחוד אי"ל ואצ"י?
על כך תשובות רבות, לוי אריה שריד בספרו "במבחן הענות והפדות" כותב על כך: "אין ספק כי המניעים לכך היו ספיחי הניגודים האידאולוגיים, ובמידה לא פחותה מאלה גם ענייני יוקרה ואינטרסים מפלגתיים."
אנטק צוקרמן טוען שלמעשה צורפו הרוויזיוניסטים לאי"ל אולם משהם לא עמדו בכללי הסודיות הנדרשים, ניהלו תעמולה גלויה לגיוס חברים לאי"ל, לא העבירו נשק שהשיגו למטה הכללי של האירגון ודרשו למנות את מפקד אי"ל מקרב חבריהם "אף אחד בצד שלנו לא היה מוכן להסכים לדרישותיהם (לרבות ה"בונד" והפ.פ.ר.) והכל היו מאוחדים נגדם"
ד"ר דוד וודובינסקי, יו"ר הועד הפוליטי של האצ"י, טוען בספרו "אנחנו לא נושענו" כי: "מלכתחילה קיוותי, כי יקום ארגון לוחם אחד, אך אחרי שתי פגישות עם ציביה לובטקין, נציגת מפלגת השמאל הציוני הקיצוני, ועם מרדכי אנילביץ' שהיה לראש "הארגון היהודי הלוחם", נתברר, כי איחוד לא יקום לעולם. אנו הרוויזיוניסטים סבורים היינו, כי לשם הבטחת יעילותו המירבית של המרד, מן הראוי שבראש חזית-לוחמים מאוחדת יעמוד אדם מתאים ביותר לפיקוד מנקודת מבט צבאית. הקבוצה האחרת עמדה על כך, שבראש הארגון יעמוד מנהיג פוליטי, ומובן שיהא זה אחד משורותיה. נוסף רצו אנשי הקבוצה השניה, כי הבית"רים יצטרפו לארגון בתורת יחידים, לא בתורת קבוצה."
כתריאל בן-אריה במאמרו "פוליטיקה ומרד-גטו וארשה" טוען שהמגעים בין שני האירגונים נכשלו היות ובאותה תקופה לאי"ל לא היה נשק ומפקדיו "היו חובבנים בתחום הצבאי, נעדרי הכשרה צבאית וניסיון. ממול ניצב אירגון בעל וותק במחתרת, מאורגן ומצויד יחסית טוב, והעיקר-בראשו עמדו מפקדים מיומנים ומנוסים, אירגון שנתברך בקצינים ובמש"קים ששירתו בעבר בצבא פולין. לו אוחדו שני האירגונים היה הפיקוד של הגוף המשותף עובר למנהיגי אצ"י כדבר מובן מאליו וסביר להניח שהם היו בונים שלד פיקודי שהיה מתבסס בעיקר על מי שעברו לפחות הכשרה צבאית, אם לא הכשרה לפיקוד. במקרה זה הייתה מיפקדת אי"ל מוסטת וראשי המרד בגטו וארשה היו פרנקל, אפלבאום ורודאל . מובן שאז היו הרוויזיוניסטים תובעים לעצמם את האפוטרופסות על המרד כולו. ההילה שנקשרה לראשי החלוץ כמורדי הגטאות הייתה אז נקשרת לראשי הבית"רים. ויתור על מנהיגות המרד היה דבר חמור כשלעצמו מבחינתם של ראשי אי"ל, אולם ויתור עליו לטובת רוויזיוניסטים היה ממש סיוט לגביהם. מכאן ההצעה להצטרף לאי"ל כבודדים, צעד שהיה מחסל את האצ"י כאחד ממרכיבי המחתרתת ואפילו שולל מחבריו את ההשתתפות האישית במרד."
ובאשר להכשרתם הצבאית של אנשי האצ"י, חשוב להדגיש כי על פי החוק הפולני כל צעיר בהגיעו לגיל 18 היה חייב לעבור אימונים טרום צבאיים בהדרכת קצינים וסמלים מהצבא הפולני (גיל גיוס חובה היה 21). היו אלו אימונים שבועיים שנמשכו במשך שנתיים ובסופם התקיים קורס מרוכז במחנה צבא. רבים מלוחמי האצ"י היו בוגרי הצבא הפולני והאחרים עברו את סדרת האימונים הצבאיים.
אל אף שאני יכול להבין את דרישת אי"ל שאנשי האצ"י יצטפו לאי"ל כבודדים, מחשש להחדרת מלשינים למחתרת אני סבור שהאיחוד המתבקש בין שתי המחתרות נכשל עקב היריבות הקשה בין מפלגות הפועלים הציוניות והרוויזיוניסטים ובגין דרישתם הלגטימית, לדעתי, של אנשי האצ"י לפקד על האירגון המאוחד מתוקף ניסיונם הצבאי וההשלכות של ויתור כזה על מנהיגות אי"ל.
פעילות האצ"י בין דצמבר 1942 לפרוץ המרד ב-19 לאפריל 1943
פעילות האצ"י, החל מכישלון מגעי האיחוד עם אי"ל, מתרכזת בנושאים הבאים: גיוס חברים-אצ"י נערך להגדיל את המסגרת הלוחמת שלו מבין הרוויזיוניסטים ושאינם רוויזיוניסטים, ג'ק אייזנר בספרו "אוד מוצל מאש" מספר שבחודש מרס 1943 התאחדה הקבוצה אליה הוא השתייך וכללה יותר מארבעים איש לאצ"י: "יום אחד, בחודש מארס, אסף ארטק את החבורה כולה, לצורך הודעה חשובה. קולו רטט מגאווה.
"מכאן ואילך" אמר, "אנחנו חלק מן הקבוצה הלוחמת של בית"ר, בפיקודם של רודאל ופרנקל. זאת קבוצה קטנה מזו של אנילביץ, אך הם תוקפנים יותר וחמושים יותר טוב. יש להם קשרים טובים עם המחתרת הפולנית "צבא המולדת". בחרתי להטצרף אליהם. אני בטוח שכולם מסכימים אתי".
קבוצה נוספת שהצטרפה לאצ"י הייתה קבוצתו של ד"ר ואלבסקי שבסיסה היה ברחוב מוראנובסקה 11/13 וכללה כ-60-50 איש. בתחילה ביקש ד"ר ואלבסקי להצטרף לאי"ל אולם לאחר שמועד ההצטרפות נדחה והחלה סידרה של דחיות בנימוקים בעלי אופי טכני-ארגוני החליט ד"ר ואלבסקי לפנות לאצ"י והם נתקבלו מיד וללא קושי. גם ישראל גוטמן בספרו "יהודי וארשה 1943-1939 גטו, מחתרת, מרד" טוען שקבוצתו של ד"ר רישארד ואלווסקי הצטרפה לאצ"י.
בשיחה שקיימתי עם דוד פלונסקי (יורק) ב-22.7.08 טען יורק שהקבוצה של ד"ר ואלווסקי פעלה באופן עצמאי בכיכר מוראנוב לצידם של האצ"י.
אימון ואיסוף נשק-פעילות נוספת הייתה קשורה לאימון ואיסוף נשק תוך סיוע במחתרת הפולנית: "המפקדה של "הארגון הצבאי היהודי" באה במגע עם תנועת המחתרת הפולנית. "זמן-מה שלחה מחתרת זו אלינו מדריכים לאמן את אנשינו. שומה היה על חברינו ללמוד איך לאחוז בנשק ולהשתמש ברימוני יד. נוסף על כך למדו איך לבנות מתרסים, איך להתנהג בקרבות רחוב ולהגן על ה"בונקרים". בתחילה איפשר לנו המגע עם המחתרת הצבאית הפולנית לקנות כלי-נשק, רימוני-יד בקבוקי-מולוטוב, תחמושת. לאחר מכן היו לנו משאבי אספקה משלנו. מלבד זו, תמיד אפשר היה לקבל את הכלים הללו בכמות מצומצמת מידי החיילים הגרמנים שהיו מוכנים לעשות הכל תמורת כסף וזהב. נוסף על כך למדנו ליצור פצצות ורימוני-יד בכוחות עצמנו."
כריית מנהרות-תפיסתו האסטרטגית של האצ"י הייתה "הצלה על ידי לחימה", מטרת המנהרות הייתה הצלת מבוגרים וילדים, העברת נשק וחומרים אחרים. מנהרה אחת נחפרה מהגטו לכנסייה שבגבול הארי ברחוב לשנו. מנהרה שניה הובילה מרחוב אוקופובה שבגבול המערבי של הגטו אל בית הקברות ברחוב גנשה 6. לאחר האקציה של ינואר 1943 הוחל בחפירת מעבר תת קרקעי מאיזור ה"שופים" טבנס-שולץ שברחוב לשנו וכן מנהרה מרחוב כרמליצקה לעבר הגבול הארי. מנהרה רביעית הייתה בין הבונקר המרכזי ברחוב מורנובסקה 7 לבית מספר 6 באותו רחוב בצד הארי.
גיוס כספים-אצ"י היה מעורב בתקופה הנדונה בגיוס כספים מעשירי הגטו, בשלב הראשון ללא תאום עם אי"ל ומשנוצרו קונפליקטים בוצע תאום כך ששני האירגונים לא יגיעו בו זמנית לאותם אנשים. אצ"י היה מעורב כמו גם אי"ל בחיסול בוגדים ומשתפי פעולה עם הגסטאפו.
ולסיכום על הערכותו של האצ"י וחימושו כותב עימנואל רינגבלום בחיבורו "היחסים בין פולנים ליהודים במלחמת העולם השנייה, הארות והערות" "ימים אחדים לפני שפרצו הקרבות ביקרתי בבסיס קרבי של אי"ל.....ביקרתי אז גם במחסן הנשק של האצ"י. מחסן זה שכן בבית בלתי מאוכלס ("בית פראי") שברחוב מורנובסקה מס' 7. בסיס זה שכן בדירת 7 חדרים. בקומה הראשונה. בחדר המפקדה היה מותקן רדיו מעולה, ממנו קלטו ידיעות מן העולם כולו, לצידו-מכונת כתיבה. חברי הנהגת הארגון, עמם ניהלתי שיחות שעות אחדות, היו חמושים באקדחים התקועים בחגורותיהם. באולמות גדולים ראיתי סוגי נשק תלויים על קולבים-תת מקלעים, רובים, אקדחים מסוגים שונים. רימוני יד, שקי תחמושת, מדים גרמנים שנעשה בהם שימוש יעיל במבצעי אפריל וכו'. בחדר המפקדה התנועה הייתה רבה, בדומה למפקדה צבאית של ממש. כאן נמסרו לבסיסים פקודות בהם כינסו ואימנו את הלוחמים לעתיד, פה גם נתקבלו דיווחים על מבצעי ההפקעה שבוצעו על-ידי צוותי אצ"י אצל אמידים, לרכישת נשק עבור הארגון. בנוכחותי נעשתה עסקת רכישת נשק מקצין פולני לשעבר. בהיקף של רבע מיליון זהובים. במקום שולמה מקדמה על סך 50,000 זהובים. נקנו 2 מקלעים במחיר 40,000 זהובים כל אחד וכמות ניכרת של רימונים ופצצות. שאלתי מדוע אין הבסיס מוסתר. נעניתי כי אין חשש לבגידת החברים ואילו היה נקלע אורח בלתי רצוי, כגון ז'נדרם, ממילא לא היה עוזב את המקום בעודו חי."
אצ"י במרד הקטן
אני נוטה לקבל את הטענה שהאצ"י לא לקח חלק במרד הקטן מהסיבות הבאות: ד"ר דוד וודובינסקי שהיה באותה עת כבר יו"ר והמנהיג הפוליטי של האצ"י אינו מזכיר בסיפרו מעורבות כל שהיא של האצ"י בהתנגדות החמושה לגירוש ינואר 1943.
דוד לנדאו, חבר אצ"י החל מתחילת 1940, בסיפרו "CAGED" מסביר שהאצ"י לא לקח חלק במודע בהתנגדות לאקצית ינואר. מנהיגות האצ"י סברה שזו אקצית ניסיון לקראת חיסול הגטו והתנגדות בנשק עלולה להסגיר את יכולות המחתרת ולגרום לגרמנים להערך טוב יותר לקראת החיסול הסופי. בנוסף טוען לנדאו שהאקציה התרחשה באזורים שבהם לאצ"י לא הייתה נוכחות.
גם אנטק צוקרמן טוען שככל הידוע לו לא השתתף הארגון הרוויזיוניסטי בלחימה בינואר 1943.
הערכות האצ"י ערב המרד
מספר מקורות מצביעים שהערכות האצ"י הייתה בשלושה מוקדים: רחוב מורנובסקה, בטבנס-שולץ ובמברשתנים. כותב ד"ר דוד וודובינסקי "הארגון שנקרא באורח טכני בשם "קבוצת הגיטו"-נתחלק לשש יחידות לוחמות. הן שוכנו בבתים שברחוב מוראנובסקה, מספרים 1, 3, 5, 9-7, ו-40. כל יחידה הייתה מורכבת מעשרים בית"רים. לכל יחידה סופחו גם קבוצות יהודים שלא נשתייכו לשום מפלגה, אבל אהדו את התנועה שלנו. לכל יחידה היה מפקד משלה שקיבל, כמובן מאליו את הוראותיו ממפקדו הראשי, פאול פרנקל. בעת המרד היו המחלקות החונות בטבנס-שולץ נתונות לפיקודו של עורך-הדין שולמאן, רביזיוניסט. מטה המחלקות הללו שוכן ברחוב קארמליצקה, מס' 5. המחלקה "מברשת" הייתה נתונה לפיקודו של הבית"רי לופאטה.
שמואל קרקובסקי בסיפרו "לחימה יהודית בפולין נגד הנאצים" גם הוא מפרט את הערכות האצ"י "האיגוד מנה למעלה מעשר קבוצות לוחמות (כיתות), מפוזרות בנקודות-קרב שונות בשטח הגטו המרכזי, שטח המברשתנים והשופים של טבנס. אולם עיקר הכוחות של הארגון הצבאי היהודי היו מרוכזים בגוש הבתים ברחוב מוראנובסקה (הבתים מס' 9-1)" בשטח הגטו המרכזי היו לאצ"י חמש קבוצות לוחמים, בשטח המברשתנים שלוש קבוצות לוחמים וכ-3-2 קבוצות בבתי החרושת של טבנס.
ד"ר יוסף קרמיש במאמרו "המרי והמרד בגיטו" כותב על הערכות האצ"י את הדברים הבאים: "לרשות האצ"י עמדו 3 יחידות קרב: בגיטו המרכזי, בשטח ה"שאפים" ובשטח המברשתנים. הפלוגה הראשונה נחלקה ל-3 קבוצות קרב, כל קבוצה מנתה 20 לוחמים. פלוגת שטח "השאפים" נמצאה ברחוב קארמליצקה 5 ובתחום לשנו 74. היא מנתה כ-30 לוחמים. על הפלוגה השלישית, שנמצאה בשטח סדנת המברשנים, אין ידיעות מדוייקות."
כמה לוחמים היו לאצ"י?
על פי מפת הערכות כוחות האצ"י כפי שפורטו זה מכבר ניתן להניח שבכל יחידה לוחמת היו בין 25-20 לוחמים, בהתיחס לעובדה שרוב המקורות מדווחים שלאצ"י היו עשר יחידות לוחמות ניתן להניח שלאצ"י היו כ-250 לוחמים. פרופ' ישראל גוטמן בספרו יהודי וארשה 1943-1939 גיטו, מחתרת, מרד סבור שבאצ"י היו בין 250-200 לוחמים . בעדות כתובה של מפקד אחת היחידות באצ"י, פאוול רודי (הג'ינג'י) ששמו היהודי פיניה באשטימט שהוגשה ליצחק צוקרמן ועותק שלה הועבר לארכיון ה"ועד היהודי הלאומי" באחריותו של אדולף ברמן ממאי או יוני 1943 הוא כותב את הדברים הבאים: "בסך הכל מנינו כ-260 איש. בהתאם לפקודה, קיבלנו לשרותינו בעיקר אנשים בודדים-חומר טוב. מהם רוויזיוניסטים-בחורים אמיצים."
על פי המקורות שלהלן ניתן להניח שלאצ"י היו ערב המרד כ-250 לוחמים.
חלקו של האצ"י במרד גטו וארשה
המרד החל ב-19 לאפריל 1943 והסתיים על פי הדיווח של יורגן שטרופ ב-16 למאי. את הלחימה בגרמנים ניתן לחלק לשני פרקים, ארבעת הימים הראשונים בהם התנהלה לחימת שטח ובשאר הימים לחימה מתוך בונקרים. גוטמן טוען כי "הקרב שניהלו האירגונים במלוא הקיפו ועוצמתו נמשך בעיקר במרוצת שלוש הימים הראשונים של המרד. ימים אלה היו שלב העימות הקרבי ושיא מערכת ההתגוננות. מקץ ימים אלה הצליחו דרך-כלל הגרמנים לגבור על קני ההתגוננות, להניס את הלוחמים מהעמדות ולהכריחם לסגת לתוך הבונקרים. מאז הפכו הבונקרים לבסיסים של כוחות הלחימה."
לגבי חלקו של האצ"י בלחימה ממשיך וכותב פרופ' ישראל גוטמן בתאור הארועי הלחימה ביום השני והשלישי של המרד את הדברים הבאים: "הקרבות ביום השני התנהלו בעיקר באזור המברשתנים. מחברים אחדים מוסרים, כי באותו יום, ה-20 לאפריל, היה קרב קשה בכיכר מוראנוב, שניסתיים בחיסול הכוח העיקרי של הז'.ז.וו (אצ"י). איננו יודעים בוודאות האם קרב זה היה אמנם ביום השני או שהיה זה ביום השלישי של המערכה." בהמשך מוסיף וכותב גוטמן "כתוצאה של הקרב, וההצתה, עזבה קבוצה של אנשי ז'.ז.וו (אצ"י) את הגטו דרך המנהרה. באירגון הנסיגה והיציאה לצד ה"ארי" הסתייעו כנראה הלוחמים בפולנים, אנשי ק"ב." גוטמן עוד ממשיך וכותב "בשטח המברשתנים פעלה גם קבוצה של לוחמי ז'.ז.וו (אצ"י) בפיקודו של חיים לופאטה.....ב-20 לאפריל נכנסו לפעולה גם היחידות הקרביות באזור השופים הגדולים טבנס-שולץ. בשטח זה פעלו שמונה כיתות של ז'.או.ב (אי"ל) ויחידה מאנשי ז'.ז.וו. (אצ"י)". גוטמן מבסס את קביעתו על עדותו של אנטק צוקרמן כפי שניתן לקרוא אותה בספרו "שבע השנים ההן"
ממקורות נוספים כפי שיוצגו להלן ניתן לראות שצוקרמן וגוטמן ממעיטים בתרומתו של האצ"י במרד גטו וארשה.
ג'ק אייזנר, לוחם אצ"י, מתאר את שארע ביום הראשון ללחימה "ה-19 לאפריל חלף כמעט ללא אירועים, מבחינת המחתרת שלנו. היחידות של אנילביץ' ניהלו את עיקר הלחימה ביום הראשון. קרבות פזורים התנהלו במקומות שונים בגיטו. כיכר מוראנובסקי נשארה בידיים יהודיות. והדגל הכחול לבן התנופף ברוח." בהמשך הוא מתאר כיצד ביקשה המחתרת הפולנית להניף את דגל פולין לצידו של הדגל הכחול לבן. הוא ממשיך וכותב "קרבות קשים התחוללו בגיטו ביום שלישי בבוקר. היה זה היום השני למרד, אך כיכר מוראנובסקי עדיין לא הותקפה בכוח ממשי." בשעה 10 של אותו בוקר יצא ג'ק אייזנר להביא את הדגל הפולני וחזר בשעה 18:00, "בתוך דקות כבר התנופף הדגל הפולני האדום-לבן בצד הדגל היהודי, הכחול-לבן. ביום רביעי, 21 לאפריל, התחילו הגרמנים לרכז כוחותיהם-בעוצמה של גדוד-ברחוב מוראנובסקה......בשעה 9 בבוקר בדיוק פתחו הטנקים, השיריוניות ותותחי ה"הוביצר" במתקפה נמרצת. הם כיוונו לבניינים שבצד הדרומי של כיכר מוראנובסקי-ובפרט למספר 7 שעליו התנוססו שני הדגלים, היהודי והפולני. בשעת הצהריים החליטו לוחמי מחתרת בית"ר לצאת למיתקפת נגד, מן העורף, לא היו להם כלים הדרושים למיתקפה חזיתית." ביום למחרת ממשיכה הלחימה "השכם בבוקר יום חמישי חזר הגנרל שטרופ עם כוחות חזקים יותר, עם ארטילריה כבדה יותר ושיריון נוסף. תותחים גרמניים הרעישו את כיכר מוראנובסקי במשך שעות." והדגלים המשיכו להתנוסס. "לפנות ערב שוב הפסיק הגנרל שטרופ את הקרב. הגרמנים שוב עזבו את הגטו." הוא ממשיך ומתאר שבאותו יום היו הרבה הרוגים ופצועים אולם כוחות האצ"י המשיכו לתכנן את יום הקרב שלמחרת. "למחרת היום (יום שישי בשבוע-תוספת שלי) נכנסו אנשי האס-אס לגיטו בשער רחוב דז'יקה. היה שם רכב פיקוד קל לזיהוי, אך לא היה סימן לגנרל שטרופ....."זה נשמע כאילו הם מתכוונים להעיף אותנו לשמים", אמר ארטק. "עלי למסור זאת לפרנקל. אתמול איבדנו כארבעים לוחמים. לא נוכל להרשות זאת לעצמנו היום".
עם ה"שמייסר" ביד יצא אל בונקר המפקדה. כעבור שעה קלה חזר. "רודאל ופרנקל החליטו לסגת", אמר. "הם מעריכים שהייק'ס מתכוונים למחוק את כיכר מוראנובסקי מעל פני השטח". מהתאור של ג' ק אייזנר ניתן ללמוד שבכיכר מוראנוב היו שלושה ימים של לחימה עיקשת.
יוסף קרמיש, במבוא לספר "מרד גטו וארשה בעיני האויב" הדו"חות של הגנרל יירגן שטרופ, כותב על הארועים במוראנוב ב-19 לאפריל: "בשעה 17:30 נתחוללו קרבות חזקים ומרים במוראנוב. אש המקלעים-כהדגשת שטרופ-ונשקם האוטומטי של המורדים הפכה את הכיכר למבצר בלתי נכבש. דגלי תכלת-לבן ודגלי פולין התנוססו על גג של רחוב מוראנובסקה 17 , הגרמנים ראו בדגלים אלה התגרות קשה, אבל לפי שעה לא מצאו דרך לסלקם. הקרבות כאן נמשכו שעות אחדות, אחר הפסקה קצרה חזרו ונתלקחו הקרבות ולא פסקו עד הערב." בהמשך הוא ממשיך וכותב "ב-21 לאפריל הוסיפו להתחולל קרבות במוראנוב." בהמשך תאור הלחימה ביום ה-22 לאפריל נכתב "ביום ההוא נערכו קרבות כבדים גם במוראנוב ויחידת קרבות מיוחדת של הגרמנים הצליחה, כדברי הדו"ח המסכם של שטרופ, ללכוד את שני הדגלים-הציוני והפולני. בקרב הזה נפל האונטר-שטורמפירר של הס"ס אוטו דמקה. הגרמנים הציתו בתים אחדים והלוחמים נאלצו לעבור לבית סמוך, תחת מטר כדורים. במשך הלילה עלה בידי הקבוצה המבודדת שבמוראנוב להקים קשר עם קבוצות ז'.ז.וו. שברחוב קארמליצקה 5 ולשנו 74 ולהזעיקן לנוכח הסכנה הקרבה." גם על פי התאור הזה מדובר על ארוע שנמשך למעלה משלושה ימים.
דוד לנדאו, לוחם נוסף של האצ"י, מתאר את הלחימה בכיכר מוראנוב בסיפרו "CAGED" , גם הוא כותב שלמעשה ביום הראשון לא הייתה לחימה משמעותית בכיכר מוראנוב. ביום השני ללחימה בבוקר מתאר לנדאו את הנפת הדגלים, היה זה לאחר שהוא קיבל את הדגל הפולני מג'ק אייזנר. את הדגלים תלו על הארובה של הבית ברחוב מוראנובסקה 17 ולא מספר 7 כפי שמופיע במספר מקורות (אני נוטה לקבל את גירסתו של לנדאו היות והוא ומשפחתו גרו כל השנים לפני המלחמה בבית זה וכמו שהוא כותב הוא הכיר בבית זה כל סדק ופינה. גם קרמיש במבוא לדו"חות של שטרופ כותב שהדגלים הונפו על בנין מספר 17)
לנדאו מתאר את חלקו בלחימה במוראנוב תוך שהוא מנצל את מדי הס.ס שהוא לבש כדי להכניס קצינים גרמנים למלכודת מוות. בהמשך, הוא מתאר את סיום הלחימה וכותב שהלחימה הסתיימה בקרב שנערך במורנובסקה ב-25 או ב-26 לאפריל. באותו יום היו חילופי אש עם הגרמנים מהשעות המוקדמות של הבוקר ועד שעות אחר הצהרים המאוחרות. לוחמים רבים נפלו במהלך הקרב ורבים אחרים נפצעו. עשן עלה מהגטו והשמים בערו. אנשי הרפואה עסקו באיסוף ההרוגים ובערב הם זכו לכבוד האחרון ונקברו, ככל שהתנאים איפשרו. לאחר מכן המפקדים עדכנו אותנו שנעשים הסידורים לחילוץ שלנו לצד הארי דרך תעלות הביוב מתוך מטרה להגיע ולהצטרף לפרטיזנים הפולנים ביער. נאמר לנו שכל אחד חופשי לבחור האם להצטרף לקבוצה או למצוא את דרכו החוצה לבד. שלושה או ארבעה חברי אצ"י יצאו מהגטו באותו לילה וכל השאר בחרו להשאר. בשלב זה נאמר להם שאין כוונה ליזום קרב נוסף עם הגרמנים אלא אם לא תהיה ברירה. (תרגום חופשי שלי)
מכל מה שהוצג עד כאן ניתן לראות שאין חפיפה בתאריכים בתאורים השונים אולם ניתן לראות בברור שהקרב במוראנוב היה קשה ונערך כשלושה ימים עד לנסיגה.
לאחר סיום המלחמה, בשנת 1949, נערכו שיחות בין שטרופ לבין הלוחמים היהודים שנותרו בחיים, מארק אדלמן, ש. גראייק והסופרת רחל אוירבאך כדי להשלים פרטים על מהלך המרד. אחת השאלות ששטרופ נשאל הייתה "היכן נערך הקרב הקשה ביותר בגטו? תשובתו של שטרופ הייתה: "מימין לרחוב הראשי, בעיקר במפעל של מינהלת-אכסון הצבא, ואחר כך הייתה כנראה ההתנגדות החזקה ביותר באותה כיכר, שבה נפל דמקה. שם עמד בית-ביטון כזה, אני זוכרו היטב, וזמן רב אי אפשר היה להתקרב אליו כלל. לצעוד ברחוב מילא. זאמנהוף, דרך רחובות מוראנובסקה ונאלבקי, אי-אפשר היה מפני שהיה הרחוב תחת האש. אף עלי נורתה האש מכאן, אולם כאן לא היה גר איש.
ההתנגדות החזקה ביותר הייתה בכיכר מוראנובסקי. במיוחד שלט על הכיכר הזאת הבית, שעמד בגוש-הבינינים הצפון-מערבי, מלבד זאת הומטרה על הכיכר אש מגוש- הבתים שהיה מצד צפון-מערב, מחוץ לחומות הגטו. מכיכר מוראנובסקי הוליכה דרך תת-קרקעית אל גוש הבנינים הזה, שעמד מחוץ לחומות הגיטו.
יחידת-קרב של הצד שכנגד, שהשתמשה במעבר זה, נלכדה בגוש-הבנינים שהזכרתי אותו עכשיו, מחוץ לחומות הגיטו, כך שגם בקרב הזה היו אבידות, לפי התכנית שלנגד עיני, דומני שאני נזכר, כי יחידת-קרב גרמנית שהופעלה הלכה אחרי הצד שכנגד לתוך המעבר הזה ועצרתו לקרב. הייתה זו היחידה שהסתערה, כנראה מכיכר מוראנובסקי, לכבוש את הבנין בכיכר מוראנובסקי שהזכרתי אותה."
פעילות האצ"י באזור המברשתנים ובגזרת טבנס
שמואל קרקובסקי בספרו "לחימה יהודית בפולין נגד הנאצים" מדווח על קבוצה של האצ"י שתקפה את הגרמנים מתוך עמדה שלהם ברחוב נובוליפיה-סמוצ'ה וניסיון של קבוצה קרבית של האצ"י בפיקודו של נתן שולץ לפוצץ את מעון הגסטאפו ברחוב ז'לאזנה 103. נסיון זה לא הצליח היות שהקבוצה הסתבכה עם יחידה גרמנית ובסופו של קרב זה ניספו רוב לוחמי הקבוצה.
הקרב ב-28-27 לאפריל
ימים לאחר כיבוש כיכר מוראנוב על ידי הגרמנים חזרו לוחמי אצ"י לכיכר מסיבה פשוטה, המנהרה בכיכר הייתה היחידה ממנה ניתן היה להחלץ מהגטו. על פי עדויות של פולנים שהם עצמם השתתפו בקרב, תחילתו של הקרב בכוונה של איוונסקי וחבריו לחלץ מהגיטו את שרידי הלוחמים של ז'.ז.וו. יחידת פולנית בדקה את המנהרה ומצאה שהיא כשירה למעבר. באותה עת הגיע גם יחידה של אצ"י לבדוק את כשירות המנהרה למעבר. בלילה שבין ה-26 ל-27 לאפריל התרכזו ברחוב כמעט כל הלוחמים ששרדו בגטו. בשעות הבוקר של ה-27 לאפריל הגיעו מהצד הארי 18 לוחמים פולנים ובראשם איוונסקי. מפקדי הכוחות גיבשו תוכנית פעולה ובעודם מתיעצים נראו כוחות גרמנים מתקרבים לאזור ובראשם כוחות עזר אוקראינים, ליטאים ולטבים. הלוחמים נערכו בעליות הגג והמתינו עד שכל הטור הגרמני יכנס לרחוב ואז פתחו באש. הגרמנים וכוחות העזר שלהם נסוגו. עד מהרה התקרב לאזור כוח גדול של חיילי ס.ס כשבראשם שני זחלי "פנתר", הקרב נמשך עד שעה חמש אחר הצהרים. עם רדת הערב נסוגו הגרמנים. לפני נסיגתם הם פוצצו מספר בניינים ויהודים נקברו תחת ההריסות. בין המפקדים שנפלו בקרב היו ליאון רודאל ודוד אפלבאום ועוד לוחמים ומפקדים מהוותיקים שבאירגון. בין הפולנים שנפלו בקרב היה אחיו של איוונסקי ובנו. בערב של ה-27 לאפריל הוחלט לפנות את הכיכר, 34 לוחמים הועברו על ידי איוונסקי ואנשיו דרך המנהרה למוראנובסקה 6 ומשם למקומות מחבוא. בין המפונים היה לאון רודאל שמת מפצעיו ביום למחרת. פאוול פרנקל וקבוצת לוחמים ששרדו את הקרב ביקשו לסגת לבסיס הז'.ז.וו. ברחוב נובוליפקי-סמוצ'ה. הגרמנים רדפו אחריהם אולם הלוחמים הצליחו להגיע אל היעד.
עדות נוספת היא של שמחה רטהייזר-רותם (קאז'יק) שמספר שב-30 לאפריל הוא יצא עם זיגמונט פרידריך, איש הבונד, דרך המנהרה במוראנובסקה בשליחות לצד הארי. כאשר הם הסתתרו באחת מעליות הגג הם הבחינו בגוויות, שפע של תרמילי רובים ואקדחים. פולני שהם פגשו סיפר להם שבאותו בית התגלו 60 יהודים והתפתח קרב שאת תוצאותיו ניתן לראות. לדברי הפולני חלק קטן של הקבוצה נחלץ על ידי אנשים מבחוץ.
ד"ר קרמיש טוען שהיה זה אחד הקרבות הגדולים במרד, עדויות לקרב שנמשך יומיים נמצאות בדו"חות של שטרופ. וכך כותב שטרופ: "על סמך מכתב בעילום שם נודע, כי בסמוך לרובע המגורים היהודי, בחלקו הצפון מזרחי, אך מחוצה לו, נמצא מספר ניכר של יהודים בגוש בתים אחד. על בנינים האלה הוצבה לפעולה יחידת מחץ מיוחדת בפיקודו של סגן-המשטרה דיל. יחידת-המחץ גילתה כנופיה של כ-120 איש חמושים באקדחים, רובים, מקלע, ורימוני-יד, שהתגוננו. עלה בידי היחידה לחסל 24 ביריונים בקרב. 52 ביריונים נתפסו. מפני רדת החשכה לא ניתן לתפוס או להשמיד את השאר. אך תיכף ומיד הותקפו הבנינים עד שנמנעה מן הסתם כל דרך לבריחה. המשך הטיהור מחר. מלבד זאת נתפסו 17 פולנים, מהם 2 שוטרים פולניים שהיה עליהם לדעת את דבר הימצאה של כנופיה זו, בפעולה זו נלקח שלל, בתוך השאר: 3 רובים, 12 אקדחים, מקצתם בעלי קאליבר גדול, 100 רימוני-יד דמויי ביצה מתוצרת פולנית, 27 קסדות תוצרת גרמניה, מעילים ומדים גרמניים במספר ניכר, שנמצאו עליהם אף סרטי עיטור-המזרח, מחסניות מלאות נוספות של מקלעים, תחמושת 300 כדורים וכו'. מפקד יחידת-המחץ נתקל בקשיים גדולים מפני התחפשות הביריונים במדים גרמניים. אף על פי כן, גבר עליהם במרץ ובזריזות. נקבע בודאות שבין הבריונים שנתפסו או הומתו היו טרוריסטים פולניים. היום הצלחנו לתפוס ולחסל עם השאר אחד ממיסדיו וממנהיגיו של הארגון הצבאי היהודי-פולני." (ההדגשה לי)
בדו"ח של ה-28 לאפריל כותב שטרופ: "מהלך המבצע ב-28.4.43 התחלה בשעה 10:00:
היום הוצבו לפעולה עשר יחידות-מחץ לשם סריקת הגיטו כולו. בעבודה דקדקנית ועקשנית שוב גילו יחידות אלה, כמה וכמה בונקרים, וכפי שנתברר עתה, התכוננו בהם יהודים למרידה כבר מאז אמצע השנה שעברה. מתוך בונקרים אלה הוצאו בזרוע בסך-הכל 335 יהודים. עם פעולות אלה הוסיפו והתקיפו את קן הארגון הצבאי היהודי שבשולי הגיטו. " (ההדגשה שלי)
סופו של האצ"י
ד"ר דוד וודובינסקי מספר שביום הרביעי למרד הצליחה קבוצה של אצ"י שהייתה באזור המברשתנים לפרוץ ולהתחבר עם יחידות לוחמות של האצ"י בגטו המרכזי. בהמשך ולאחר הקרב שתואר ברחוב מוראנוב ב-27 לאפריל, מספר וודובינסקי שב-29 לאפריל יצאה קבוצת לוחמים דרך המנהרה והגיעה ליער מיכאלין. הקבוצה התגלתה על ידי הגרמנים, כותרה והתפתח קרב במהלכו הצליחו אחדים לפרוץ את הכיתור ולהגיע לבונקר שהוכן מראש ברחוב גז'יבובסקה 13 בצד הארי. ב-2 למאי הגיעה קבוצה נוספת של האצ"י לבונקר ברחוב גז'יבובסקה, הייתה זו הקבוצה שנלחמה ב"טבנס". במהלך הימים הבאים נוצר קשר עם הלוחמים בגז'יבובסקה וארגון מחתרת פולני הבטיח להוליך את הקבוצה ליער לובלין ולצרף אותם לפרטיזנים, עיתוי הפינוי נקבע ל-12 למאי. ב-11 למאי כותר הבית על ידי הגסטאפו וכוחות צבא גרמנים, התפתח קרב במהלכו נפל פאול פרנקל ושאר הלוחמים.
עדות דומה מוסר אדם הלפרין במאמרו "חלקה של בית"ר במרד גטו וארשה".
סיכום
1. אופי הפעילות של תנועת בית"ר ושל נציגי האצ"ל בפולין, לקראת העליה לארץ ישראל בשנות העשרים והשלושים הכשירו אותם, מבחינה צבאית, שלא במתכוון, לקראת המאבק בגרמנים.
2. הקמת "ברית החייל" שכללה אנשי מילואים, חברי התנועה הרוויזיוניסטית ששרתו בצבא הפולני, הייתה בסיס ראשוני להקמת מחתרת יהודית בשלבים הראשונים של כיבוש פולין.
3. איבה קשה בין בן-גוריון ואנשי תנועות הפועלים הציוניות וז'בוטינסקי והתנועה הרוויזיוניסטית גרמה לבידוד הרוויזיוניסטית והערימה מכשול לשיתוף פעולה בין התנועות לקראת מרד גטו וארשה. היטיב לבטא את המצב ד"ר אדולף אברהם ברמן, ממנהיגי פועלי ציון שמאל, בסיפרו "במקום אשר יעד לי הגורל" וכך הוא כותב: "עובדה היא שאין להכחישה, כי יחס רובה המכריע של הציבוריות המאורגנת בגיטו אל הרביזיוניסטים היה שלילי. גם היחס מצד רובה של התנועה הציונית בגיטו, הן של המפלגות והסתדרויות-הנוער הציוניות-הסוציאליסטיות והן הציוניות-הכלליות, של האגף הראדיקאלי, ה"גרינבוימאי", היה מסויג. הרביזיוניסטים היו בגטו במידה מרובה מבודדים."(הדגשה שלי)
4. הבסיס לאצ"י נוצר בסוף 1939 בהצטרפותם של קצינים יהודים, ששרתו בצבא הפולני, כתא יהודי למחתרת הפולנית תוך שיתוף פעולה וסיוע של הנריק איוונסקי, בשלב זה ללא זהות פוליטית. ההקמה הסופית של האצ"י כארגון שבסיסו בית"רי התרחשה בסוף 1942, לאחר חזרתם של שרידי בית"ר מהרוביישוב וכישלון המגעים עם אי"ל.
5. האצ"י מנה ערב פרוץ המרד כ-260-250 לוחמים מצוידים, באופן יחסי, היטב. תפיסתו האסטרטגית של האצ"י הייתה "הצלה על ידי לחימה" אי לכך היו ברשותו דרכי מילוט מהגטו. האצ"י נערך לקראת המרד בשלושה מוקדים: רחוב מוראנובסקה, טבנס-שולץ ובמברשתנים, הכוח העיקרי שלו היה ברחוב מוראנובסקה.
6. אצ"י נלחם בשלושת המוקדים, המוקד הלחימה העיקרי היה בכיכר מוראנוב בשני עיתויים שונים, הראשון נמשך שלושה ימים במהלכם הונפו הדגל היהודי והדגל הפולני על גג הבית במוראנובסקה 17. קיימות גירסאות שונות על תאריך תחילתו של קרב זה. העיתוי השני היה בין ה-27 ל-28 לאפריל, שוב בכיכר מוראנוב. הגנראל יורגן שטרופ מעיד שהיו אלו מהקרבות הקשים בגטו וארשה ולחימת המורדים הייתה עיקשת.
7. כל קבוצת הפיקוד של האצ"י נפלה במהלך הקרבות בגטו ומחוצה לו, מהאצ"י שרדו שמונה לוחמים מהם קצין אחד הוא קלמן מנדלסון.
8. בחרתי לסיים בציטוט מספרו של אדולף ברמן "במקום אשר יעד לי הגורל" ונוגע לחלקו של האצ"י במרד גטו וארשה: "אך עובדה היא, כי לוחמי "הארגון היהודי הצבאי" לחמו בעת המרד בעוז-רוח, ביחוד באחת מגיזרות-הקרב החשובות ביותר בגיטו, בכיכר- מוראנוב. רבים מהם נפלו שם במאבק עם קלגסי הנאצים. השאר נספו אחרי-כן, בצד הארי. זכרם של נופלי "הארגון היהודי הצבאי" במאבק האנטי-היטלראי חייב להיות קדוש כשל לוחמי-גיטו אחרים. גם הם נפלו כנפול גיבורים." (ההדגשה שלי)

נספח
Caged the Landau Manuscript by David J. Landau
ארועים מרכזיים בספר
1. דוד לנדאו נולד בוארשה ב-1920 למשפחה מבוססת, דוד היה הילד האמצעי מבין ארבעה אחים ואחות. הבית היה בית חילוני שדיברו בו פולנית. המשפחה גרה בבית שהיה רכוש המשפחה ברחוב מורנובסקה 17, בבית זה חיו 110 משפחות שהשכירו דירות ממשפחת לנדאו. אביו של דוד היה קאפיטליסט בתפיסת עולמו, סוחר עורות ובנכסי מקרקעין. אם המשפחה באה ממשפחה סוציאליסטית והיא הייתה העוגן המאחד של המשפחה.
2. המוערבות הפוליטית הראשונה של דוד לנדאו, שהיה סוציאליסט בתפיסת עולמו, הייתה ב-1936 כאשר הוא ביקש להצטרף לרפובליקאים במלחמה האזרחים בספרד. עם סיום הלימודים הצטרף דוד לעסקי המשפחה ובשעות הפנאי היה הולך לתנועת הנוער "המאבק לצעירים", תנועה בעלת גוון שמאלי. בימות הקיץ היה דוד מבלה את שעותיו החופשיות בחברת ההורים של לובה שהייתה אהבת נעוריו ולימים תהיה אישתו. גם משפחתה של לובה הייתה משפחה מבוססת, הם היו מספקי הפרוות הגדולים בפולין.
3. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה היה אחיו של דוד מייאטק באמצע קורס קצינים של הצבא הפולני. אליעזר, אחיו הבכור, כבר היה אחרי שרות צבאי. בפרוץ המלחמה דוד היה בן 19, עדיין לפני גיל הגיוס לצבא. בפרוץ המלחמה גויסו האחים לצבא הפולני.
4. עם תחילת הבריחה מוארשה התלבט דוד מה לעשות ולבסוף החליט לברוח גם הוא מזרחה. דוד הגיע לוילנה אולם לאחר מספר ימים החליט לחזור חזרה לבית בוארשה. בשלב זה תפקידו של דוד היה להשיג אוכל למשפחתו ולמשפחתה של לובה. בהזדמנות זו הוא פגש לראשונה פולני בשם הנריק איוונסקי שלימים נודע בשם המחתרתי "ביסטרי", פולני שעזר ליהודים והיה מתאם של המחתרת הפולנית. אותו "ביסטרי" סייע רבות בהמשך לאנשי האצ"י.
5. באחד מימי החורף, מספר דוד, באו לבקר אותם שלושה בחורים יהודים חברי תנועת בית"ר שהיו להם קשרים עם הצבא הפולני. השלושה ביקשו מקלט בבית משפחת לנדאו היות והגיעו אליהם ידיעות שהגרמנים אוסרים קצינים פולנים והם חששו להתפס. אחד מהשלושה היה מאיר, האח של לובה, סלק גלר וסאבק בקרמן. סאלק גלר הקים מחתרת צבאית מבוססת על צעירים יהודים בהכוונה והדרכה של קצינים פולנים יהודים ושאינם יהודים. בשלב זה ואל אף שמאיר, אחיה של לובה, הזמין את דוד להצטרף למחתרת הוא גילה ענין מועט בנושא.
6. באמצע 1940 ,עקב מחירי המזון הגבוהים בוארשה, החל דוד לצאת לרכוש מזון בעיירה סמוכה בשם Bartosze ואז פנה אליו אחד ממנהיגי המחתרת וביקש ממנו להביא גם מזון לחברי ה-Z.Z.W, הייתה זו ראשית פעילותו העקיפה של דוד במחתרת כספק מזון.
7. בקיץ 1940 נפטרה אימו של דוד והיא נקברה בקבר יחיד בבית הקברות היהודי, היה זה תחילתו של תהליך פרוק המשפחה.
8. עם סגירת הגטו, בנובמבר 1940 ,עסק דוד בהברחת מזון לגטו ובשלב זה הוא החל ברכישה והברחת נשק עבור אנשי בית"ר, המשלוח הראשון כלל שני רימונים פולניים.
"ביסטרי" ותחילת ה-Z.Z.W
1. מבין החיילים הפולנים שהגנו על וארשה בספטמבר 1939 היו גם יהודים רבים. כדי לא ליפול בשבי הגרמני ירדו היהודים למחתרת. באוקטובר 1939 דרשו הגרמנים מכל החיילים הפולנים שהיו מעורבים בהגנת העיר לדווח על כך לשלטונות הכיבוש. על פי עדותו של איוונסקי הגיעו אליו ארבעה קצינים יהודים, אחד מהם סגן משנה דוד מרדכי אפלבאום שלחם איתו יחד. קצינים אלו היו חברי אצ"ל שהונהג באותם ימים על ידי מנחם בגין. במהלך הפגישה מסר להם איווינסקי את שמו המחתרתי שהיה "ביסטרי" ונתן להם ארבעה אקדחים שהיו רכוש הארגון המחתרתי K.B , בינואר 1940 קיבלו אותם קצינים יהודים עוד 29 אקדחים. המפקדה הראשונה של ה-Z.Z.W הייתה ברחוב מילה 10. הקשרים בין המחתרת הפולנית וה-Z.Z.W היו סודיים וזאת הייתה הסיבה, לדברי דוד לנדאו, שהם התקשו לשתף פעולה עם ה-Z.O.B , אנשי ה-Z.Z.W לא רצו לסכן את יחסיהם עם המחתרת הפולנית. דוד לנדאו מספר שלמעשה החל מהימים הראשונים של הגטו החלו אנשי בית"ר לבנות בונקרים כדי להסתיר את הנשק שהיה ברשותם.
2. דוד הכיר את ד"ר רינגבלום ואת מפעלו "עונג שבת". דוד מספר שיום אחד, עם חזרתו לגטו, פתחו הגרמנים באש על שלושה יהודים בורחים, אחד מהם היה נראה לו דומה לד"ר רינגבלום, דוד חשש שהוא נהרג בהתקלות והיה מבוהל מאד. באותו יום, מספר דוד, בא אליו אחד מדירי בבית בשם חיים Przygoda ושאל האם הוא יכול להשיג לו מהחלבן שגר בחצר הבית במורנובסקה 17, הרב חיים Joachimowicz, שני כדי חלב עבור עימנואל רינגבלום. דוד שמח לשמוע בהזדמנות זו שד"ר רינגבלום בחיים והביא לו, לביתו שברחוב מילה 29, שני כדי חלב.
3. דוד מספר שב-26 לאוגוסט 1942 הוא וחבר מחתרת נוסף נקראו למשימה להכניס אנשים לגטו דרך המנהרה שחיברה את רחוב מורנובסקה 6 עם הבית בעבר השני של הרחוב, מורנובסקה 7-9. היה זה יאן קארסקי אותו ליוו לביקור בגטו נציג הבונד, הד"ר פיינר, שחי בצד הארי של וארשה, וקירשנבאום, מנהיג ציוני. לאחר הכניסה לגטו הכניסו את קארסקי לאחת הדירות והציעו לו כוס תה וצנימים, קארסקי שתה את התה אולם לא היה מעונין לגזול את הצנימים מהאנשים הרעבים וסירב לאכול אותם.
4. בערב חג המולד, דצמבר 1942, התקיים מפגש חשוב של כ-60 חברי האצ"י עם פרנקל במורנובסקה 9-7. (הייתה הנחה שהגרמנים לא יקלקלו את החג ויכנסו לגטו.) במהלך המפגש נשא פרנקל נאום "שחרוט עד היום בזכרוני."

נאום פרנקל (תרגום חופשי שלי) (עמ' 169-166)
"חברים נקראתם בהתראה קצרה היות ויש לנו סיבה טובה להאמין שהאקציה כנגד שארית יהודי הגטו עומדת להתרחש בקרוב מאד. יש אפשרות שהרוצחים שלנו לא ימתינו עד לשנה החדשה. בשלב זה, אין ידיעות על חזרתם של הכוחות המיוחדים, האיינזצגרופן, אבל הגרמנים סופגים מכות מהרוסים בסטלינגרד והם מסוגלים להיות ערמומיים עוד יותר מהעבר ולהוציא עלינו את התיסכול והכעס שלהם. בשנה שעברה הם נכשלו בשערי מוסקבה, השנה הם איבדו עשרות אלפים בסטלינגרד. כרבע מיליון חיילים מנותקים מזה מספר חודשים, זה ענין של זמן שצבאם יתפרק, החורף, חוסר באספקה, הצבא הרוסי המתחדש יתרמו לנפילת הגרמנים. לא ניתן לומר שזו תחילת הנפילה של גרמניה או תחילת הסוף אבל, דבר אחד בטוח, אלו שנשארו בגטו ישלמו את המחיר. הצבא הגרמני באפריקה גמור, הבריטים והאמריקאים סילקו את צבא גרמני של היטלר ואת צבא איטליה של מוסוליני. כן חברים, סופה של גרמניה של היטלר מתחיל להראות באופק אבל אנחנו כקבוצה לא נחיה כדי לראות את הסוף של גרמניה הברברית, אנחנו נדונו למות לפני תבוסתם. זו עלולה להיות ההזדמנות האחרונה שלנו להתאסף למפגש. יש עוד הרבה לארגן לפני שהקרב האחרון למען כבודנו יתחיל. הרשו לי לומר לכם חברים, בנות הברית יודעות במדויק את מצבנו, הם מכירים את הפרטים על טרבלינקה, מיידאנק ומקומות אחרים. מדוע הם לא הפציצו מקומות אלו איננו יודעים. אבל אנחנו יודעים שרק אתמול, קבינט המלחמה הבריטי החליט לא לאשר לאוכלוסיה היהודית בפלסתינה להקים צבא יהודי תחת דגל יהודי. אלו הם חברנו, אנחנו לבד. חברינו באי"ל עדיין מאמינים בניסים, הם עדין שולחים מחאות ודרישות לעזרה ללונדון. אנחנו מאחלים להם את כל המזל שבעולם אבל אנחנו בבית"ר איננו סומכים על סיוע מלונדון, וושינגטון או מברה"מ שקרובה מספיק כדי להפציץ את מסילת הברזל לטרבלינקה, בדיוק כמו שהם הפציצו את וארשה לפני מספר חודשים. כמו שאנחנו רואים, עלינו להלחם לבד אם אנו רוצים למות בכבוד ולכבוד כל היהודים בעולם. מנהיגי העולם תודרכו על מצבנו על ידי הנציגים הפולנים, היה זה קארסקי שראה בעצמו את המצב בגטו וארשה ובמחנות ההשמדה. עלינו לארגן את עצמנו למות בכבוד ולהכות בגרמנים הרוגים ככל האפשר. אלו שישרדו עליהם תהיה החובה להזכיר אותנו לעולם ולספר לדורות הצעירים על חרשות ואטימות בנות הברית לזעקות היהודים כאשר רצחו אותם. אם כן, בואו נתרכז בדברים שעלינו לבצע. כמו שאתם יודעים, אי"ל ואצ"י אספו סכומי כסף גדולים מיהודים עשירים בגטו ומהיודנראט שנדרש לשלם עבור קנית נשק. עד לפני מספר שבועות הייתה לנו הבנה הדדית (לאי"ל ואצ"י-תוספת שלי) לדווח אחד לשני היכן אספנו כספים כדי שלא נשכפל את עבודתנו. נכון, בכמה מקומות נדרשנו לעשות שימוש בכוח אבל, באופן כללי, גם אלו שנענו ידעו שהפעם הם שילמו וזה ניקה את מצפונם. למרות זאת, בימים האחרונים, נראה שבודדים מסתובבים ואוספים כספים לכיסם הפרטי בשמנו או בשם אי"ל. בהתחלה, אי"ל האשימו אותנו שאספנו סכומים גדולים ולא דיווחנו להם. כאשר גם אנחנו נתקלנו במצבים דומים החלטנו להידבר עם אי"ל, החרמנו את הכספים שאספו אנשים פרטיים והזהרנו אותם לחדול ממשחקיהם המסוכנים. אם מישהו יוצא למשימת איסוף כספים, שימו לב שעל הקבלה שאתם נותנים כנדרש יש את החתימה הסודית כפי שתאמנו עם אי"ל, הם הבטיחו לעשות דבר דומה.
אנחנו נערכים להשיג עוד מדי ס.ס וקסדות, אנחנו מתכננים, ממחר, להתאים לחלק מהחברים מדים אלו. אלו שיבחרו ללבוש את המדים שלא יחשבו שהם יכולים לקחת אותם הביתה, הם יתאמנו להתחפש איתם ויאחסנו אותם כאן. בבוא הזמן ללבוש את המדים הם יהיו מוכנים, הם ידעו כיצד לפעול ומה התפקיד המיוחד שלהם. אני מזכיר זאת היות וחלק מכן עלולים לא לרצות ללבוש את המדים גם אפילו כדי לקפח חיי גרמנים. אלו שמוכנים ללבוש מדי ס.ס לכשידרש, ירשמו בסוף המפגש.
כמו שאתם יודעים ישנם מספר ילדים או אנשים מבוגרים שנשארו בגטו, אלו ילדים של מי שעובדים עם הגרמנים. ילד של שוטר הוכה על ידי מישהו שאמר לילד הצעיר שהוא מוכה עבור חטאי אביו שבקרוב גם הוא ירצח על ידי המחתרת. אין ביכולתנו לתפוס את העבריין אבל בשם האצ"י אני אומר לכם שטיפול כזה בילד יהודי עבור חטאי אביו יטופל בחומרה. איננו רוצים להיות העוזרים של הרוצחים ולעזור להם להשמיד ילדים יהודים. הבוגדים יודעים שהם כבר סומנו אבל, רק הבוגדים יומתו ולא ילדיהם. אדם ששלחנו לרצוח יהודיה שדיווחה לגסטאפו ביצע את מלאכתו, הוא הרג את הבוגדת אבל הוא חזר בוכה. כששאלתי אותו למה הוא בוכה הוא אמר "האישה הייתה צריכה למות עבור מה שהיא עשתה, אני גאה בחיסול יהודיה בוגדת אבל, אינני יכול לחשוב שגרמני בגסטאפו צוחק וחושב, היי הצלחנו לגרום ליהודים להרוג יהודים עוד טוב יותר מאשר אנחנו עושים זאת." אם כן אתם רואים חברים, הרג בוגד אם הוא או היא הם יהודים היא חובה אבל לא שמחה. האישה היא Anna Milewicz, בעבר חברת "השומר הצעיר" אשר הורחקה מהתנועה. "השומר הצעיר" הסכים לפעולתנו היות שהוכח שהיא עבדה עבור הגסטאפו. ולבסוף, כמו שאתם יודעים אין לנו אנשי קשר בצד השני של העיר כמו לאי"ל. אלו מכם שיוצאים מהגטו הם השליחים היחידים שיש לנו בצד הארי שבאים במגע עם A.K . אנו יודעים מההיסטוריה שלאי"ל יש נציגים רשמיים. אריה וילנר שנקרא יורק הוא מנהל מו"מ עם A.K עם המחלקה לענייני יהודים עם אדם בשם Henryk Wolinski שנקרא Waclaw. אני מספר לכם כל זאת ונותן לכם את השמות המחתרתיים כדי להראות לכם שלמרות שאין אנו עובדים תחת פיקוד אחד אנו מתואמים אחד עם השני.
אנו באצ"י מאמינים שעלינו לקבל לשורותינו כל יהודי שיש לו נשק ושאומר שהוא מעונין להצטרף אלינו. עלינו לקחת אותו או אותה ולאמן אותם כחלק מאיתנו. אולם, במקביל, לבדוק ולבדוק שוב האם הוא האיש הנכון. אי"ל מאמינים שמדיניות כזאת עלולה לסכן את האירגון, זו המחלוקת הבסיסית והסיבה העיקרית מדוע אנו מעדיפים להשאר שני גופים מחתרתיים נפרדים, בסוף זה לא ישנה. לצערנו איננו מאמינים שבאיזה שהיא דרך אנו יכולים לזכות בקרב הסופי. השאלה שבמחלוקת בין האירגונים היא מה הדרך שאנו יכולים לגרום לגרמנים ועוזריהם את הנזק הגדול ביותר, רק הזמן יוכיח מי צודק ומי טועה."
לאחר סיום הנאום, הייתה התרעמות בקרב אנשי האצ"י על הצורך בתאום עם אי"ל, פרנקל הבטיח לנוכחים שבמידה והם יגיעו למסקנה שהגיע הזמן לפעול הם יפעלו. אם הס.ס יבקש לבחון עד כמה הגטו מוכן כדי לסכן את חיסול הגטו לא ניפתח במלוא הכוח. בכך שנראה להם את כוחנו נאפשר להם להכין את עצמם טוב יותר לחיסול הסופי. המטרה לא להגיב לאקציה כזאת או אחרת אלא רק בחיסול הסופי. (פרנקל חושש לשגרמנים יש כוונה לבצע אקציה ניסיונית כדי לבחון את תגובת ויכולת המחתרות לפני החיסול הסופי של הגטו-הסבר שלי) ההחלטה מתי לפעול תשאר באחריות הפיקוד של אי"ל היות והם כוללים כוחות רבים, קומוניסטים, בונד והמפלגות הציוניות. רק אם נגיע למסקנה שהם טועים בהערכת המצב נפעל. היות והייתה אי נחת מהתשובה הוא קורא ללוחמים לגלות משמעת גם אם הדברים לא נראים להם.
מדוע אצ"י לא השתתף במרד הקטן? המנהיגות טענה שזו רק אקצית ניסיון לקראת החיסול הסופי, סיבה נוספת, האקציה לא התרחשה בקרבה לאזורים שהיו בשליטת האצ"י.
ביום האחרון לאקציה, ב-21 לינואר 1943, נשא פרנקל נאום נוסף במפקדת האצ"י: (עמ' 183-181)
"חברים, מעת לעת המנהיגות קוראת לכם כדי לתת לכם השראה לקראת המאבק שמחכה לנו. אנו נמשיך לומר לכם שהגרמנים לא ינצחו במלחמה, עמנו ישרוד למרות שנגזר דיננו שלנו. היום אני רוצה להתנצל על הפסימיות שלי, טעיתי, גורלנו לא נחרץ. חברים, מוות אינו דבר חדש או דבר שקורה רק ליהודים בגטו וארשה. אין דבר חדש במוות, המוות קיים, סלחו לי על הפרדוקס אולם מוות קיים מאז שהחיים נולדו. אפילו מוות בתאי הגז נוסה על ידי הגרמנים הברברים לפני תחילת המלחמה. הדבר היחיד שיוצא דופן במצבנו הוא שנולדנו יהודים ושהכריזו עלינו גזר דין מוות. אין צורך, למי שאינו יהודי, לקבל רשות להרוג יהודי. זה נעשה תחת פסק דין כללי . רצח יהודי הוא דבר שאנשים מתוגמלים עליו. אבל, האם זו הסיבה מדוע עלינו לצאת לקרב עם תחושה שנגזר דיננו? בודאי שלא. הפסימיות שאנחנו, מנהיגי האצ"י, נושאים בליבנו היא שאנו מיעוט חסר משמעות, נלך לאיבוד בין מיליוני היהודים שנרצחו. רוצחנו יסיימו באופן עלוב וישלמו את המחיר עבור הפשעים שלהם אבל, אנחנו לא נזכה לראות את זה. פה ושם אחד או שניים יחיו כדי לראות את תבוסת הגרמנים. הפסימיות שלנו נובעת היות ואיננו מאמינים שאנו ניצג בעתיד את הרוח היהודית. הפסימיות שלנו נובעת היות ואנו מאמינים שאפילו הקרב הסופי שלנו, שעומד להתרחש בקרוב, לא יוזכר לעולם ובמהרה ישכח.
כן חברים, טעיתי ואני מתנצל בשמי ובשם כל המנהיגות על היותנו כל כך פסימיים. בשבוע האחרון הרבה השתנה בעולם שסגור עבורנו. גרמניה נוצחה בצפון אפריקה. בזמן האקציה הגדולה לא שמנו לב לעולם החיצוני, צבאו של היטלר הגיע קרוב לתעלת סואץ, הבריטים החלו לבצע סידורי חרום למקרה שהגרמנים יגיעו לקהיר. אינני צריך לומר לכם מה עלול להיות אם הגרמנים היו מגיעים לתל אביב וירושלים, עכשיו הגרמנים נסוגים מצפון אפריקה. דבר דומה קורה בחזית הרוסית. זה ענין של ימים לפני שהיטלר יובס בסטלינגרד. על פי הרדיו האנגלי מאות אלפים נפלו לידי הצבא הסוביטי, הם מכותרים ומנותקים מקוי האספקה. עשרות אלפים קפאו למוות, אין להם לבוש חורף, לא אוכל, לא תרופות וסלחו לי על מה שאני עומד לומר, כמונו, גורלם נחרץ. אני בטוח שנחיה מספיק כדי לשמוע על התבוסה הגרמנית בסטלינגרד. ארבעת הימים האחרונים הראו לנו שאנו לא נשכחנו, הלחימה שלנו כאשר יוודע עליה וללא קשר כמה קצרה תהיה, לא תשכח! אנחנו נירשם בדפי ההסטוריה היהודית! ילדים בעתיד, על אדמת ארץ ישראל, ילמדו עלינו ואנו נהיה עבורם דוגמא לאומץ. אתם תראו, אולי זה הגיע במאוחר אבל, היהודים בגטו החליטו להתנגד לגירוש, אפילו אלו ללא נשק וללא אירגון אינם חוששים להתנגד. הרוצחים ערניים לזה. הגרמנים חוששים. היום הם יניחו לנו אולם, הם מכינים את עצמם לגמור אותנו. ברור שנלחם כשנשק בידנו ורובינו יפלו. אולם, נמשיך לחיות בחיים ובליבות הדורות הבאים ובדפי ההיסטוריה.
חברים, אנחנו נמות טרם זמננו אולם לא נחרץ גורלנו. נמשיך לחיות כל עוד ההיסטוריה היהודית קיימת".
לקראת פרוץ המרד דוד לנדאו עבר לתצפית ברחוב מורנובסקה 17 שהיה הבנין הגבוה ברחוב ממנו ניתן היה לראות מה מתרחש מעבר לחומה. בקבוצה שלו היו 120 לוחמים, למעשה ביום הראשון הם לא היו מעורבים בלחימה. היום השני ללחימה היה שייך לאצ"י.
הבנין ברחוב מורנובסקה 17 היה בגובה ארבע קומות וניתן היה לצפות ממנו על מעבר לחומה, הבית היה מוכר לו היות והוא היה בית הוריו. אחת הסיבות לבחירת הבית הייתה היות והוא רצה להניף את הדגלים על בית הוריו "לא יכולתי לבצע את המשימה ביום הראשון היות והיה חסר דגל פולני." דוד החליט להניף את הדגל היהודי בתום היום הראשון אם הדגל הפולני לא יגיע עד אז. בבוקר של היום השני ללחימה הגיע ילד והביא את הדגל הפולני, הוא הציע לו לתלות את הדגל, ילד זה היה ג'ק אייזנר.
תאור המרד
הניצוץ הראשון של הקרב היה שייך לצעירי השומר הצעיר. היום השני החל ביריות לעבר הדגלים, הקרב הגדול החל בשעות אחר הצהרים המוקדמות. לנדאו מציין שהם קיבלו עזרה משתי המחתרות הפולניות אולם עזרה זניחה. ביום השלישי הם קיבלו פקודה להתפנות.
במהלך הלחימה דוד לנדאו היה לבוש בבגדי איש ס.ס ובאחת ההזדמנויות הוא נדרש, על ידי פרנקל, לצאת מהבניין ולהכניס לתוך מלכודת שני קצינים גרמנים.
במשך שלושת ימי הלחימה הראשונים רוח הלחימה הלכה וגברה, השינוי החל ביום הרביעי או חמישי כאשר הגרמנים הפסיקו להכנס לגטו בכוחות גדולים והחלו בהרס ברוטלי של הגטו.
הקרב הפתוח נגד הגרמנים הגיע לסיום בקרב שהתרחש במורנובסקה ב-25 או ב-26 לאפריל, יום של קרבות משעות הבוקר עד שעות אחר הצהרים המאוחרות. במהלך היום האצ"י איבד הרבה לוחמים, בסוף היום נמסר להם שבוצעו הסידורים לפינוי הלוחמים לצד הארי דרך תעלות הביוב כדי להצטרף לפרטיזנים הפולנים ביערות. ניתנה להם האפשרות לבחור האם להצטרף לקבוצה שיוצאת מהגטו או להשאר בגטו. לכל אחד ניתנה האפשרות להחליט על דרכו. רק שלושה או ארבעה בחרו לצאת מהגטו, השאר נשארו. נמסר להם לא להכנס לקרב עם הגרמנים אלא אם הם יקלעו אליו בחוסר ברירה.
לנדאו בחר להשאר בגטו, בעוד כ-50 איש עשו הכנות ליציאה מהגטו ביום המחרת.
לנדאו נתפס בגטו ונשלח לאומשלגפלץ ומשם ברכבת לטרבלינקה. כ-20 ק"מ מטרבלינקה הוא ברח מהרכבת עם עוד שני יהודים וחזר לוארשה. בוארשה הוא פגש את אישתו והם הסתתרו אצל משפחה פולנית עד פרוץ המרד הפולני. לנדאו לקח חלק במרד הפולני ולאחר שהוא הסתיים הוא בחר להמשיך ולהסתתר בעיר ההרוסה עד לכניסת הצבא האדום.
מפגש עם אנילביץ'
הרבה לפני פרוץ המרד לנדאו רכש בצד הארי אקדח בלגי. יומיים לפני פרוץ המרד הוא נשאל על ידי מישהו האם הוא מעונין לפגוש את מרדכי אנילביץ'. "הייתי מופתע מההצעה הלא שיגרתית ונענתי בחיוב." תוך כדי שיחה עם אנילביץ' וקצת לפני הפרידה, אנילביץ' פנה אליו ואמר שהוא שמע שיש לו אקדח בלגי, אנילביץ' הראה לו את האקדח הפשוט שלו וביקש להתחלף, דוד נענה בחיוב.

התקציר נכתב על ידי אמיר השכל

מקורות
ספרים
1. אוירבך רחל, מרד גטו וארשה, הוצאת "המנורה" תל אביב תשכ"ג-1963
2. אייזנר ג'ק, אוד מוצל מאש, ידיעות אחרנות הוצאת עידנים, ירושלים, 1982
3. ברמן אדולף אברהם, במקום אשר יעד לי הגורל, בית לוחמי הגיטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד, תשל"ח
4. גוטמן ישראל, יהודי וארשה 1943-1939 גיטו, מחתרת, מרד יד ושם האוניברסיטה העברית בירושלים, הוצאת ספריית הפועלים, תל אביב 1977
5. גראייק, שלום-סטיפן,"שלושה ימי קרב" הוצאת מערכות, תשל"ג-אוקטובר 1972.
6. ואלבסקי רישארד, יורק, הוצאת מורשת בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ וספרית הפועלים, תשל"ו-1976
7. וודובינסקי דוד, אנחנו לא נושענו, יד ושם, ירושלים, 1986
8. לוי אריה שריד, במבחן הענות והפדות כרך א'-בנתיב היסורים והמרי, הוצאת מורשת בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ', תשנ"ז
9. צוקרמן יצחק, שבע השנים ההן, הוצאת הקיבוץ המאוחד בית לוחמי הגטאות, 1990
10. קרמיש יוסף, גיטו וארשה בעיני האויב, יד ושם, ירושלים, תשכ"ו
11. קרקובסקי שמואל, לחימה יהודית בפולין נגד הנאצים, יד ושם המכון ליהדות זמננו האוינברסיטה העברית בירושלים, הוצאת ספרית הפועלים, תל אביב 1977
12. רינגבלום עמנואל, כתבים אחרונים יחסי פולנים-יהודים, יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון, ירושלים, תשנ"ד
13. Landau.J.David. Caged The Landau Manuscript, National Library of Australia, 1999
מאמרים
1. אשכולי חוה, הגנה עצמית יהודית בפולין ערב המלחמה, לחימה יהודית בשואה דפים לחקר תקופת השואה יב', תשנ"ה, עמ' 87-63
2. בן אריה, פוליטיקה ומרד-גטו וארשה, לחימה יהודית בשואה דפים לחקר תקופת השואה יב' תשנ"ה עמ' 120-97
3. הלמן יהודה, על גורלם של שרידי הלוחמים של ה"איגוד הצבאי והיהודי בווארשה (מבוא ותעודה), דפים לחקר תקופת השואה ה' אוניברסיטת חיפה תשמ"ז, עמ' 317-307
4. הלפרין אדם, חלקה של בית"ר במרד גטו וארשה, שואת יהודי אירופה רקע-קורות-משמעות, יד ושם, ירושלים, תשל"ג עמ' 417-411
5. לפידות יהודה, האצ"ל בפולין, ירושלים, תשס"ב, דעת אתר לימודי יהדות ורוח
6. פלדמן ענת, תנועת בית"ר 1933-1923 דרכה, פעולותיה, מתנגדיה, פרסומים מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, תל אביב, טבת, תשמ"ח, דצמבר 1987/שנה כ"ב כרך ז' מס' 2 (62) עמ' 21-11
7. קרמיש יוסף, "המרי והמרד בגיטו", אנציקלופדיה של גלויות כרך ראשון וארשה בעריכת יצחק גרינבוים הוצאת חברת אנציקלופדיה של גלויות בע"מ ירושלים-תל אביב, ניסן תשי"ג אפריל 1953, עמ' 800-733
8. רמבה א. התנועה הרביזיוניסטית (הצה"ר) וההסתדרות הציונית החדשה, אנציקלופדיה של גלויות, כרך ששי וארשה חלק ב' בעריכת יצחק גרינבוים, הוצאת חברת "אנציקלופדיה של גלויות" בע"מ ירושלים-תל אביב מארס 1959 עמ' 213-186

Saturday, June 7, 2008

קורצ'אק האיש והמחנך כפי שהוא משתקף מרשימותיו בגטו

4.5.08קורצ'אק האיש והמחנך כפי שהוא משתקף מרשימותיו בגטו
כתב אמיר השכל
על הרשימות
החל מה-15 למאי 1942 ועד ה-4 לאוגוסט באותה שנה כתב יאנוש קורצ'אק רשימות בהן הוא תעד את ארועי היום ומחשבותיו. (קורצ'אק חשב על כתיבת יומן שנים רבות עוד לפני פרוץ המלחמה אולם עקב עיסוקיו הרבים הרעיון לא הגיע לכדי מימוש.)
נשאלת השאלה למה רק אז החל בכתיבת הרשימות? על כך יש רק השערות. למעשה ידיעות ראשונות על השמדה הגיעו לגטו וארשה כבר בסוף 1941 אולם כידוע, ידיעות לחוד והפנמה לחוד. בלילה שבין ה-17 ל-18 לאפריל 1942 רצחו הגרמנים 48 מתושבי הגטו, בהם עסקנים ודמויות מרכזיות מחיי הגטו, ארוע זה היה ארוע משמעותי שפיזר, במידה מסוימת, את האשליות והאווירה בגטו השתנתה מקצה לקצה. כנראה שבעקבות ארוע זה החליט קורצ'אק שאי אפשר יותר לדחות את הכתיבה, אולם, כמו שנאמר, זו השערה בלבד.
קורצ'אק היה רושם את רשימותיו בכתב יד ועובד המשרד שלו, הנריק עזרילביץ, היה מעתיק אותן במכונת כתיבה. העותק היחיד הועבר, על פי בקשתו של קורצ'אק, לעוזרו וידידו איגור נברלי, ימים אחדים לאחר שקורצ'אק ויתומיו שולחו מהגטו אל מותם בטרבלינקה. נברלי העביר את הרשימות למשמרת למארינה פאלסקה, ידידתו של קורצ'אק ומנהלת בית היתומים הפולני "ביתנו", שביקשה להסתיר אותן בקיר בעליית הגג של המוסד. לאחר המלחמה הוצאו הרשימות מן מהמסתור ומאחר ומארינה פאלסקה כבר לא הייתה בחיים הן נמסרו ליושב ראש "אגודת הפועלים למען הילד" שבית היתומים עבר לבעלותה. יושב הראש החזיר את הרשימות לנברלי לאחר שהאחרון שוחרר ממחנה הריכוז. היומן הוצא לאור ב-1958
רקע
ארבע השנים שקדמו לפרוץ המלחמה היו שנות משבר קשות בחייו של קורצ'אק שעסק עד אז במגוון של נושאים: ניהול שני בתי יתומים, כתיבה ספרותית ועיתונאית, הרצאות והוראה בנושאי חינוך, עריכת עיתון ילדים. במחצית השנייה של שנות השלושים צומצמה עשייתו והשפעתו, הוא סולק מהרדיו הפולני ואולץ להתפטר מניהול בית היתומים הפולני. שני ארועים אלו נגרמו, כנראה, בשל יהדותו, למרות, שחילוקי דעות בנוגע לדרך ניהול בית היתומים הפולני התגלו כבר קודם לכן עם מארינה פאלסקה, המנהלת הפולניה. בנוסף, נגרמה לו עוגמת נפש רבה מיחסם המנוקר של השכנים הפולנים, עקב אנטישמיות חריפה בפולין, לילדי בית היתומים ברחוב קרוכמאלנה 92. באותה תקופה וכנראה בהשפעת ביקורו השני בארץ ישראל ב-1936 החל קורצ'אק מהדק את קשריו עם תנועות הנוער החלוציות, הוא לקח חלק בסמינרים שלהם בנושאי חינוך. ערב המלחמה שיתף קורצ'אק את יצחק גרינבוים במחשבותיו להעלות לארץ ישראל ולהשתכן באחד הקיבוצים.
פרוץ המלחמה
עם ההכרזה על הגיוס בפולין התייצב קורצ'אק, בן ה-61, בלשכת הגיוס כשהוא לבוש במדי הרב-סרן שלו. בספטמבר 1939 ניתן היה לשמוע שוב את קולו המוכר והשקט ברדיו הפולני כשהפעם הוא מדבר על כבודה של פולין, על משמעות של גבורה ואהבת מולדת והמלצות כיצד לנהוג עם ילדים בעת מלחמה.
לאחר כניעת פולין ומתוך הבנת המצב חזר קורצ'אק לפעילותו האינטנסיבית בבית היתומים ובינואר 1940 כבר מנה בית היתומים 150 ילדים וילדות. עול הפעלתו של המוסד, על כל המשמעויות הנגזרות מכך, נפל על כתפיו של קורצ'אק וסטאפה וילצ'ינסקה שהייתה יד ימינו. קורצ'אק כיתת רגליו באותם ימים אצל נדבנים פולנים, יהודים אמידים שהיו עוד באותה תקופה בוארשה ואצל אדם צ'רניאקוב.

[1] לקורצ'אק היו קשרים טובים שבאו לידי ביטוי בסיוע כלכלי עם אברהם גפנר, מנהל מחלקת האספקה של היודנראט.
בנובמבר 1939 הוציאו השלטונות הגרמנים צו שחייב כל יהודי לענוד סרט לבן עם מגן דוד כחול, קורצ'אק היה אחד הבודדים שלא קיים צו זה. בנוסף, הוא סירב לפשוט את מדי הקצין שלו והסיר מהם את סימני הדרגות. התיחסותו של קורצ'אק לצו הגרמני ולכיבוש הגרמני באו לידי ביטוי במשפטים הבאים: "אני מקבל רק חוקי טבע והאלוהים ולא חוקי-אדם" ו"בשבילי לא קיים כיבוש גרמני. אני קצין פולני והנני גאה על כך". בתגובה על גזירת ההשפלה החליט קורצ'אק לעצב דגל חדש לבית היתומים, דגל בצבע ירוק. מצידו האחד של הדגל נרקמה פריחה של עץ הערמון ומצידו השני מגן-דוד, גאוות הסמל היהודי.
ביוני 1940 התעקש קורצ'אק להוציא את יתומיו, בדגש על הצעירים והחלשים, לקייטנה כמו שעשה בשנים שלפני המלחמה.
סגירת הגטו
עקב הפער בין כמות היהודים שהוכנסו לגטו וגודלו לא נמצא פתרון לשיכונם של מספר מוסדות ציבור בגטו, אחד מהם היה בית היתומים של קורצ'אק. קורצ'אק פנה בכתב ב-30 לאוקטובר 1940 וביקש להשאיר את בית היתומים במקומו. סטאפה, שהייתה יותר מציאותית מקורצ'אק, הסתפקה בבבקשת דחיה של מספר חודשים ואמנם הושגה דחייה של שבועיים, עד ה-30 לנובמבר. בית היתומים החדש הוקם ברחוב חלודנה 33. הגרמנים פיקחו על העברת רכוש בית היתומים למיקומו החדש בגטו וביקשו להחרים, בהזדמנות זו, את מלאי תפוחי האדמה שהיה עיקר מזונם של הילדים, קורצ'אק הלך לבית העירייה במדיו, ללא הסרט וצו ההחרמה בוטל אולם, קורצ'אק נאסר והועבר לפאוויאק.
הבניין ברחוב כלודנה 33 היה בסך הכל גדול ומרווח ונתן מענה סביר לבית היתומים המוגדל. לאחר תקופת התאקלמות קצרה חזרה הפעילות בבית היתומים לשיגרה. מערכת היחסים בבית היתומים, על אף המצוקה בגטו והשפעתה על קוד ההתנהגות הבין-אישית, הייתה מבוססת על דרך ארץ, כבוד הדדי וסובלנות. בשלושת החודשים הראשונים של 1941 נפל כל עומס הארגון מחדש וניהול בית היתומים על כתפיה של סטאפה, כמו שקרה בעבר עת שירת קורצ'אק במלחמת העולם הראשונה.
בסוף חורף 1941 שוחרר קורצ'אק מהפאוויאק תמורת תשלום כופר. קורצ'אק חזר מהכלא עמוס רשמים מהמפגש עם העולם התחתון, הוא היה גאה שעמד בכבוד בכל מטלות הכלא ובמהלך התקופה לא נפל ולו פעם אחת למשכב. מנגד, יש עדויות שהוא נראה עייף ומדוכא במבטו אולם הוא עשה הכל כדי להסתיר את האמת.
קורצ'אק חזר לפעילות מהר, הילדים חשו שוב בפעילותו אולם השתדלו שלא להטרידו. כרגיל, אספקת מזון הייתה נושא מרכזי בטיפולו של קורצ'אק, במצוקתו הוא היה גם מגיע ללאשנו 13, לגאנצוויך וחבורת משתפי הפעולה. בימי שבת, בשעות הבוקר, הייתה מתקיימת פגישת מחנכים וצוות מפעילי בית היתומים. את הישיבה ניהל קורצ'אק כשאחד הנושאים שעמד על הפרק היה מלאי המזון. קורצ'אק תבע ונאבק ביודנראט כדי לקבל חבילות מזון שנשלחו לגטו לאנשים שנמלטו בראשית המלחמה מזרחה לברה"מ והצליח. ילדים שהיו להם משפחות בגטו נהגו לצאת לבקר את משפחותיהם ביום שבת, אחרי הצהרים, מתוך הבנת חשיבות הקשר בין הילד ומשפחתו. קורצ'אק חשש שיציאה מבית היתומים עלולה לחשוף את הילדים למחלות והמגפות שהשתוללו בגטו והוא, באופן אישי, בדק את הילדים עם חזרתם. באותה עת, שבית היתומים התרוקן במקצת, יצאה סטאפה לפגוש ילדים, בוגרי המוסד ולעקוב אחרי מהלך חייהם בגטו. כשהיה צורך, סטאפה ידעה לעזור, לתווך ולפתור בעיות. היות ומערכת החינוך לא פעלה בגטו הקים קורצ'אק בית ספר פנימי בבית היתומים כשעדיפות ניתנה ללמוד קריאה, כתיבה וחשבון. למחנכים המתלמדים ולחניכים הבוגרים ניתנו, מעת לעת, הרצאות בנושאי היסטוריה, חברה וספרות על ידי טובי המרצים שהיו בגטו. בנוסף, התקיימו בבית היתומים פעולות תרבות שכללו, קונצרטים, הצגות והופעות שונות.
שפתו של קורצ'אק ברוב שנות חייו הייתה פולנית, הוא לא שלט בשפת היידיש שהייתה השפה השגורה בפי רוב היהודים בפולין. בשנות השלושים כאשר קורצ'אק יצא לביקוריו בארץ ישראל הוא החל בלימוד העברית ומאוחר יותר אף למד יידיש. באחת הישיבות בבית היתומים שבגטו התפתח ויכוח בין מצדדי הפולנית ובין מצדדי היידיש על אופי הפעילות התרבותית בבית היתומים, קורצ'אק הכריע, להפתעת המשתתפים, בעד היידיש-"השפה שבה מדברים המוני העם בגטו ואתה הם מתים".
קורצ'אק שגילה את יהדותו בגיל חמש ולא היה איש דתי, השקיע מאמצים רבים בארגון תפילות הימים הנוראים של שנת 1941, קורצ'אק עצמו היה שקוע בתפילה כשהוא אוחז בידיו מחזור בתרגום פולני. במהלך הימים הנוראים קורצ'אק נשא דברים שעיקרם, הרעיון, שהאדם יסודו בעפר וסופו בעפר וככל שיסורי האדם גוברים כך גדל גם רצון החיים שלו.
ב-26 לאוקטובר 1941, לרגל צימצום הגטו, הועבר בית היתומים מרחוב כלודנה 33 לבית שנמצא בין הרחובות שיינה 16 לרחוב שליסקה 9 (רחובות מקבילים), הפעם היה זה בית שלא תאם את צרכי בית היתומים ובנוסף, צימצום הגטו היה אות מבשר רעות.
קורצ'אק לא הסתפק בניהול בית היתומים, ברחוב דזיאלנה 39 היה בית אסופים, בבית חיו ילדים אסופים, רובם בגיל רך. מצבו של הבית הלך והידרדר והילדים החוסים בו התהלכו או שכבו במיטותיהם יחפים ורעבים, רבים מהם היו על סף מוות. בגטו לא נמצא איש שהיה מוכן לקחת את הבית והטיפול בילדים תחת חסותו. בפברואר 1942 הגיש קורצ'אק ליודנראט בקשה, בצרוף תולדות חיים, כדי להתקבל כמחנך בבית זה, בקשתו התקבלה.
ב-15 ליולי 1942, שבוע לפני תחילת הגירוש הגדול מהגטו, התקיימה ההצגה האחרונה בבית היתומים, הייתה זו הצגה בשם "הדואר" שעסקה בנער חולה שמרותק למיטתו במצוות הרופא. העיסוק היחיד של הנער הוא תצפית מחלון על הנעשה ברחוב. הנער כמה לצאת החוצה אל הטבע, הייתה זו מאין אלגוריה על חיי הילדים בגטו שהיה מוקף וסגור בחומה. כשנשאל קורצ'אק מדוע הוא בחר במחזה הזה ענה כי רצה שהילדים ילמדו לקבל בשלווה את פני מלאך המוות.
כמה מילים על סטאפה
בעוד קורצ'אק היה איש ההגות והחזון הייתה סטאפה אשת התכנון והביצוע. סטאפה העשירה את העשיה החינוכית והפכה את הרעיונות החינוכיים של קורצ'אק למציאות. סטאפה ידעה למזג אהבה ללא תנאי לילדים ובמקביל, דרשה מהם לעמוד בחובות בית היתומים, סדר ומשמעת. סטאפה הייתה אחראית על השגרה, ידה הייתה בכל והילדים היו פונים אליה בכל נושא וענין. היכולת שלה להיות תמיד במקום ובזמן נסכה ביטחון בלב הילדים.
סטאפה הייתה בשנות השלושים בשלושה ביקורים בארץ ישראל, ביקורה השני, במחצית השנייה של שנות השלושים, חיזק את את זיקתה לארץ והיא חשבה ברצינות על עליה. הביקור השלשי היה מתוך מטרה להשתקע והיא שהתה למעלה משנה וחצי בקיבוץ עין-חרוד שם עסקה בחינוך ילדים. באפריל 1939 חזרה סטאפה לוארשה כדי להאיץ את עליתו של קורצ'אק לארץ ישראל אולם המצב הפוליטי והחשש מפרוץ מלחמה השאיר אותה בבית היתומים לצידו של קורצ'אק. ב-2 לאפריל 1940 היא כותבת לחברתה פייגה ליפשיץ מעין חרוד "יקירתי, אנו בריאים. אני עובדת קצת בבית היתומים ואילו קורצ'אק הרבה. לא באתי, כיון שאין אני רוצה לנסוע בלי הילדים."
[2]
הגירוש
הקורבנות הראשונים לגירוש היו ילדי הרחוב, חרף ניסיונותיהם למצוא מקומות מסתור, "נצודו" הילדים ברחובות הגטו ונשלחו לאומשלאגפלאץ. גירוש מוסדות הילדים החל בראשית אוגוסט 1942 ואחד הראשונים היה בית היתומים של קורצ'אק. בגטו התפתח ויכוח האם נכון, מבחינה ציבורית, שקורצ'אק ואיתו עשרות מחנכים, ילכו עם ילדיהם אל מותם או יישארו בחיים ויוכלו להמשיך לשרת את הציבור.
גירוש בית היתומים התרחש ביום רביעי, ה-5 לאוגוסט, היום ה-15 לגירוש וחמישה ימים לפני גמר חיסול הגטו הקטן. בחיבור "חורבן וארשה" שנכתב במהלך ימי הגירוש ומיוחס לסופר יהושע פרלה יש תאור, נוגע ללב, של מסע בית היתומים לאומשלאגפלאץ ":
....דבר נפלא התרחש: מאתים ילדים לא צעקו. מאתים הנפשות הטהורות, שנדונו למוות, לא בכו. איש מהם לא נמלט, איש מהם לא הסתתר, הם רק התרפקו כסנוניות חולות על מורם ומחנכם, על אביהם ואחיהם, על יאנוש קורצ'אק, שיגן עליהם וישמרם.....יאנוש קורצ'אק, ללא כובע, חגור חגורת עור, נעול מגפיים, כפוף ושחוח, מחזיק בידו של ילד וצועד קדימה. אחריו צועדות אחיות אחדות בסינרים לבנים ואחריהן מאתים ילדים לבושים בגדים נקיים ומסודרים, מובלים אל העקדה....הילדים מוקפים מכל הצדדים שוטרים גרמנים, אוקראינים והפעם גם יהודים. השוטרים דופקים בהם במגלביהם ויורים ללא הפסק מאקדחיהם....אבני הרחוב בכו למראה תהלוכה זו."
[3]
על ההצעה הגרמנית לקורצ'אק להציל את חייו יש כמה גירסאות, האחת אומרת שבתוך המהומה פילס קצין ס"ס את דרכו בתוך ההמון והגיש לקורצ'אק מכתב שתוכנו לא ידוע אך מעריכים שהייתה בו הצעה לחזור לביתו. גירסה אחרת טוענת שכשהילדים היו כבר בתוך הקרונות ניגש קצין גרמני לקורצ'אק ואישר לו לצאת מהקרון אולם הוא דחה את ההצעה.
דמותו של קורצ'אק כפי שמשתקפת מהרשימות שכתב בגטו
בעת כתיבת הרשימות היה קורצ'אק בין 63 או 64
[4] . קורצ'אק של מאי 1942 הוא איש פסימי, בודד, מצבו הגופני והמוראלי ירוד, קורצ'אק עייף הוא מרגיש שמצבו הגופני משפיע על יכולתו להזיז ולקדם דברים וזה מאכזב אותו, זה אינו קורצ'אק של העבר שהיה מסוגל להזיז הרים וגבעות:
"אחר כך עייפות בלבד, אחר כך רק צעד-צעד, בעקשנות, בכיוון שנבחר תחילה, וכבר בדרך נוחה יותר, בהתלהבות שפחתה, מתוך הכרה מכאיבה שלא כך, כי פחות מדי, כי בבדידות קשה לאין-ערוך יותר, כי גובר והולך רק לובן השיער, כי מתרבים הקמטים במצח שהיה חלק ועזפני, כי העיניים כבר כהו, והדם האט זרימתו, ובדי-עמל נושאות אותך הרגליים.
וכי מה?-הזיקנה.
האחד מתנגד ומגביר קצב, שואף כמימים ימימה, רוצה אפילו מהר יותר וחזק יותר, כדי להספיק. הריהו משלה את עצמו, מתגונן, מתקומם ומתחבט. האחר מתחיל, תוך השלמה נוגה, לא רק לוותר, אלא אף לסגת.
"איני יכול עוד.-שוב איני רוצה אפילו לנסות!-לא כדאי. כבר איני מבין.-אילו השיבו לי את אפרן של השנים שעלו באש, את האנרגיה שנתבזבזה בתעיה, את התנופה הפזרנית של הכוחות שהיו..."
[5]
מנגד, המציאות חזקה יותר ומחייבת אותו לעשות כל שניתן לגייס כסף ומזון ליתומיו, קורצ'אק מפגין נחישות ועקשנות ואינו בוחל כמעט בשום דבר, הוא פונה למיוחסים ולאלו שעוד הפרוטה מצויה בכיסם, הוא פונה לעולם התחתון, הוא מפעיל לחץ על חברי היודנראט, לפעמים אף בצורה בוטה. מי שמצליחה לפשר ולהשיג דברים היא סטאפה, אנשי היודנראט מעידים שנוח להם היה יותר המגע עם סטאפה שגילתה בכל משא ומתן יותר מתינות בדרישותיה.
קורצ'אק עקשן ולפעמים מתקשה לקרוא נכון את המציאות, כשסוגרים את הגטו ובשלב הראשון אין מקום למספר מוסדות ציבוריים ובהם בית היתומים הוא מבקש להשאיר את בית היתומים במקומו. סטאפה, שהייתה ראלית יותר, מסתפקת בדחיה עד האביב ומקבלת דחייה של שבועיים. עקשנותו שלא ללכת עם הסרט הלבן עם מגן הדוד הכחול עולה לו במאסר ולבית היתומים באבדן המנהיג והאב הרוחני.
קורצ'אק עוסק רבות ברשימותיו בנושא המוות והתאבדות. מוות וסוגית מחלות הנפש מלוות אותו מצעירותו, מאז מותו של אביו:
"בהיותי בן שבע-עשרה התחלתי אפילו לכתוב סיפור התאבדות. הגיבור החל שונא את החיים מפחד הטירוף.
אימת מוות פחדתי מפני בית חולי-רוח, שבו אושפז אבי כמה פעמים.ובכן בנו של מטורף אני. ובכן עול התורשה רובץ עלי. כבר חלפו עשרות שנים, ואילו מחשבה זו מענה אותי תקופות תקופות."
[6]
יום לפני תחילת הגירוש הגדול מגטו וארשה כותב קורצ'אק:
"רוצה הייתי למות בהכרה, מתוך צלילות. איני יודע מה הייתי אומר לילדים לפרידה. שואף הייתי לומר להם, כי ניתנה להם חירות גמורה בבחירת הדרך."
[7] בשעת המבחן קורצ'אק לא נתן להם את אפשרות הבחירה, האם נכון עשה? "יורק", דוד פלונסקי, מעריץ גדול של קורצ'אק, שאת עדותו שמעתי באוקטובר 2004 אינו סולח לו שלא שיתף את ילדיו בגורל הצפוי להם ונתן להם את אפשרות הבחירה, "ולו היה ניצל ילד אחד?" אמר יורק ולא יסף.
האפשרות להתאבד והדרך לממש אותה מלוות את קורצ'אק כל חייו:
"שנים על שנים שמרתי כספית דוכלורית וגלולות מורפיום בירכתי המגירה. לקחתי אותן עמי רק בלכתי לקבר אמי בבית העלמין. מאז פרצה המלחמה נשאתי את הגלולות בכיס ומענין הדבר, כי בשעת החיפוש בבית הסוהר השאירו אותן בידי.
אין לך התרחשות (הרפתקה) מאוסה יותר מהתאבדות שנכשלה. תוכנית כזאת חייבת להבשיל עד תום, כדי שההוצאה-לפועל תבטיח לחלוטין את ההצלחה. אם חזרתי ודחיתי בלי הרף את תוכניתי, שחושבה עד אחרון פרטיה, הרי זה מפני שתמיד, ברגע האחרון, צף ועלה חלום חדש כלשהו, אשר נבצר ממני לנטשו ללא עיבוד."
[8]
בחלק השני של הרשימות יש פרק שעוסק באותאנאזיה, הפרק נכתב ביולי 1942 כאשר תחושת הבטן של קורצ'אק, כנראה, רמזה לו שהסוף קרב וכך כותב קורצ'אק: "הזכות להרוג מתוך רחמים שמורה לאיש האוהב ומתייסר-כאשר גם הוא אינו רוצה להישאר בחיים. וכך יהיה בעוד שנים מעטות.
.....כאשר הצעתי לאחותי, לאחר שובה מפאריס, התאבדות משותפת, לא היה בכך משום מחשבה או פרוגרמה של פשיטת רגל, נהפוך הוא. צר היה לי המקום בעולם ובחיים.
...בשעות מצוקה, כששקלתי את התוכנית להמית (להרדים) את העוללים והזקנים בגיטו היהודי שנדון להשמדה, תפסתי את המעשה כרצח לגבי החולים והתשושים וכרצח מהמארב לגבי התמימים."
[9]
אל אף המצוקה בגטו קורצ'אק אינו מפסיק לחלום, במאי 1942 כאשר בגטו יש ידיעות על השמדה והחשש שחיסול הגטו הולך ומתקרב כותב קורצ'ק ברשימותיו: "יהיו, אם כן, בידי אמצעים לא-מוגבלים, ואני מפרסם תחרות על בנין בית-יתומים גדול בהרי הלבנון, בקרבת כפר-גלעדי.
יהיו שם חדרי-אוכל וחדר שינה קסרקטיניים גדולים. יהיו גם "בתי מתבודדים" קטנים. על גבי גג שטוח יהיה לי חדר אחד לא-גדול וקירותיו שקופים, כדי שלא אפסיד אפילו זריחה או שקיעה אחת, וכדי שאוכל, בשעת כתיבה בלילה, להציץ מפעם לפעם בכוכבים.
ארץ ישראל הצעירה טורחת בנאמנות ובידיעה רבה לבוא לכלל הבנה עם האדמה. אך יגיע תורם של השמים. שאם לא כן, הרי כאן אי-הבנה ומשגה."
[10]
על אף מצבו הגופני והנפשי של קורצ'אק והמצוקה הגדולה שסובבת אותו הוא ממשיך להיות איש של מצפון, מוסר ודוגמא אישית. קורצ'אק מספר שכשהיה בעבר בחארבין הוא נסע בריקשה, אולם כשהוא חזר לוארשה הוא סירב להשתמש בריקשה מחשש להכביד על נושאיה. עתה בגטו הוא מעדיף להשתמש בריקשה והוא מסביר זאת:
"צריך לתת להם פרנסה. מוטב שאשב בריקשה אני, משישבו שני ספסרים כבדי משקל, המוסיפים גם צרור.
רגע מאוס, כשאני בוחר את הבריאים, החזקים יותר (אם ממהר אני) ומשלם חמישים אגורות יותר מהשכר שנקבו."
[11]
מצפונו של קורצ'אק מעיק עליו על שזנח את מקצוע הרפואה וכך הוא כותב:
"הלא השבע השנים הראשונות שימשתי רופא בית צנוע בבית חולים. כל השנים שחלפו מאז מלווה אותי הרגשה המאוסה, כי ערקתי. בגדתי בילד החולה, ברפואה ובבית החולים. "
[12]
ובאשר לדוגמא אישית, בבית היתומים לא היו מנהלים ופועלים, כולם, כולל קורצ'אק, עסקו בכל סוגי המלאכות, קורצ'אק מתיחס לסוגיה בפרק שכותרתו "מדוע אני אוסף כלים?" וכך הוא עונה על השאלה:
"כשאני אוסף בעצם ידי, רואה אני את הצלחות הפקועות, את הכפות המכופפות את הקעריות השרוטות. ...לפעמים אעיף עין כיצד מחלקים את התוספות, או אראה מי יושב ליד מי ואהרהר לי על דא ועל הא." אבל זה לא העיקר בעיניו, העיקר הוא: "נאבק אני כי בבית היתומים לא נדע עבודה עדינה או גסה, חכמה או טיפשית, נקיה או מלוכלכת-עבודה לעלמות חמודות ולאספסוף פשוט. לא יהיו בבית היתומים עובדי-גוף בלבד ועובדי רוח בלבד."
[13]
בחרתי לסיים בפילוספית החיים של קורצ'אק כפי שאני מבין אותה מרשימותיו: "איני קיים כדי שיאהבוני ויוקירו אותי, אלא כדי שאפעל אני ואוהב. אין הסביבה חייבת לעזור לי, אלא אני חייב לדאוג לעולם, לאדם."[14]


העבודה נכתבה על פי הספר יאנוש קורצ'אק מן הגטו (1942-1939) כתב יאנוש קורצ'אק-ההערות לספר נכתבו על ידי יצחק פרליס.
[1] ביומנו של צ'רניאקוב מתועדים ארבעה ביקורים של קורצ'אק לפני הקמת הגטו.
[2] יאנוש קורצ'אק, מן הגטו, עמ' 33.
[3] שם, עמ' 67.
[4] קורצ'אק עצמו לא ידע את שנת לידתו המדויקת היות וכפי שהוא מעיד ברשימות אביו לא טרח שנים להכין לו תעודת לידה, "אמא כינתה את מעשהו הזנחה נפשעת : כעורך דין חייב היה אבי לא לדחות את הכנת תעודת הלידה." עמ' 160.
[5] שם, עמ' 75.
[6] שם, עמ' 151.
[7] שם, עמ' 161.
[8] שם, עמ' 103.
[9] שם, עמ' 149.
[10] שם, עמ' 88.
[11] שם, עמ' 107.
[12] שם, עמ' 105.
[13] שם, עמ' 166.
[14] שם, עמ' 133.

תולדות השואה בצרפת

תוכן עניינים
רקע
צרפת של שנות השלושים – מאפיינים
- משבר כלכלי
- אנטישמיות
- מדיניות פיוס
התגובה היהודית
מדיניות הממשלה הצרפתית בסוף שנות השלושים
הפלישה הגרמנית לצרפת
האווירה בצרפת מיד לאחר הכיבוש
חקיקה אנטי-יהודית
הכיבוש הגרמני
הכיבוש הגרמני והיהודים
- המחנות
- המעצרים ההמוניים באזור הכבוש
- הטלאי הצהוב בצרפת
- מחנה דראנסי
- השילוחים
- הגירוש מפריס ופרבריה
השינוי בדעת הקהל וכניסת גרמניה לאזור החופשי
המשך המצודים בתקופת רותקה
- הגירושים מהאזור החופשי
- השילוחים מדראנסי בתקופת רותקה
- פרשת 4,000 הילדים
- החיים בדראנסי בתקופת השילוחים
דראנסי בתקופת ברונר
- המצודים באזור הכיבוש האיטלקי לשעבר
- מחנות המסופחים
- השילוחים בתקופת ברונר
שחרור מחנה דראנסי
המחתרת הצרפתית
סיכום
מקורות

תולדות השואה בצרפת
רקע
ערב מלחמת העולם השנייה מנתה יהדות צרפת למעלה מ-300,000 נפש, שליש ילידי צרפת ושני שליש יהודים, שהיגרו לצרפת החל מסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, בעיקר ממזרח אירופה ובשנות השלושים מגרמניה.
למעשה ניתן לחלק את הקהילה היהודית בצרפת לארבע קבוצות שונות:
בקבוצה הראשונה - יהודים ילידי צרפת. מה שאפיין קבוצה זו שהם לא ביקרו בבתי כנסת ולא הירבו להתעסק בענייני הקהילה היהודית. יהודים מקבוצה זו ייצגו את היהודים בפני הממשלה.
הקבוצה השנייה - כ-30,000 יהודים מהגרים מצפון אפריקה, שראו ביהודי צרפת את מנהיגיהם ומדריכיהם.
הקבוצה השלישית - כ-175,000 יהודים מהגרים ממזרח אירופה דוברי יידיש, רובם ממעמד הפועלים. כשני שליש מהמהגרים ממזרח אירופה התיישבו בפריס. עקב היחס המתנשא של היהודים המקומיים הקימו להם המהגרים ארגונים דתיים, תרבותיים, חברתיים ופוליטיים משלהם. המהגרים ממזרח אירופה היו מפולגים בינם לבין עצמם: דתיים וחילוניים, ציונים ואנטי ציוניים, סוציאליסטים, קומוניסטים וליברלים.
הקבוצה הרביעית - הייתה קבוצת פליטים, שהגיעה לצרפת באמצע שנות השלושים מגרמניה. רק ב-1933 הגיעו מגרמניה כ-26,000 פליטים יהודים. יש לציין שהמהגרים מגרמניה ראו את שהייתם בשלב זה כגלות זמנית בלבד (באותה עת מנתה אוכלוסית צרפת כ-40 מיליון נפש).

צרפת של שנות השלושים - מאפיינים
משבר כלכלי - שנות השלושים בצרפת היו שנים של משבר כלכלי חמור, שהגיע לשיאו בפרוץ המלחמה. עקב השפל הכלכלי הפכו המהגרים לבעיה חברתית וכלכלית והולידו שנאת זרים (בצרפת היה שיעור התושבים הזרים הגדול ביותר באירופה. בשנות השלושים נתנה צרפת מקלט לשלושה מיליון זרים - רוסים, איטלקים, ארמנים, פולנים, ספרדים וגרמנים).
אנטישמיות - ארגוני הימין הקיצוני שילבו בהפגנותיהם מרכיבים אנטישמיים. בחירתו של היהודי לאון בלום לראש ממשלת צרפת ב-1936 חיזקה את דמות הסטריאוטיפ היהודי כגורם שחותר תחת יסודות התרבות והיציבות הבורגנית. כאשר הרשל גרינשפן התנקש בחיי המזכיר השלישי בשגרירות גרמניה בפריס ניצלה זו העיתונות המקומית ודרשה להגביל את ההגירה.
מדיניות של פיוס - המנהיגות הצרפתית מהמרכז והימין חששה באותה עת מהאיום הסוביטי יותר משחששה מן הנאצים וביקשה למנוע מלחמה נוספת על אדמת צרפת באמצעות מדיניות של פיוס.

התגובה היהודית
היה הבדל בדרך התגובה בין היהודים המקומיים ליהודים המהגרים.
היהודים המקומיים בחרו במדיניות של הרגעה ושקט פוליטי. היה זה רוטשילד שדחק ביהודים המהגרים להתבולל במהירות ולהימנע מכל פעילות פוליטית. הקונסיסטואר
[1] התנגד לחרם על סחורות גרמניות ובחר בדרך של דיפלומטיה שקטה וזהירה.
המהגרים היהודים שהכירו את האנטישמיות היטב מארצות מוצאם והבינו את משמעותה, לא קיבלו את עמדת המקומיים וביקשו לפעול באמצעות מוסדותיהם, כדי לטפל במצבם המשפטי והכלכלי, שהיה בתהליך הדרדרות. המהגרים הקימו לעצמם את ה'פדרציה', כארגון מיצג, בעוד שהקומוניסטים הקימו לעצמם ארגון מתחרה בדמות 'החזית העממית היהודית'. ב-1938 הצליח, רוב יחסי של היהודים שחיו בצרפת, להקים לעצמו ארגון גג, שנקרא 'הליגה הבינלאומית נגד אנטישמיות', שהיה ארגון הגנה אקטיביסטי, שעמד בקשרים עם קהילת המקומיים וקהילת המהגרים. ערב המלחמה היו יהודי צרפת מותשים מהבחינה הפוליטית והרגשית, לא הייתה להם מנהיגות שיכלה לנסוך בהם ביטחון או לעורר מחויבות, הייתה זו למעשה קהילה מפורדת ומפולגת לגושים ומחנות שלא נתנו אמון זה בזה.

מדיניות הממשלה הצרפתית בסוף שנות השלושים
כמו שנאמר קודם, בשנות השלושים הרימה האנטישמיות ראש בצרפת מהסיבות הבאות: המצב הכלכלי ומינויה של ממשלה בראשות לאון בלום, גורמים בינלאומיים ובהם המשבר הכלכלי העולמי ועליית הנאצים לשלטון בגרמניה השכנה. מסקנת החוגים האנטישמים הייתה, שהיהודים מסכנים את הלאומיות הצרפתית. שנת 1938 הייתה נקודת מפנה במדיניותה של צרפת כלפי זרים, בעיקר זרים יהודים. על רקע זה התרבו הדרישות לחוקק חוקים נגד יהודים.
באפריל 1938 נחקק חוק, שנועד להגן על בעלי המלאכה הצרפתים מפני תחרות עם זרים ופגע בעיקר בחייטים יהודים, שהגיעו מהמזרח. ממשלת דלדיה נסוגה מעקרונות ההגירה, שהיו נהוגים בתקופת הרפובליקה השלישית וחוקקה חוקים, שהגבילו כניסת מהגרים חדשים לצרפת והגבילו את הזכויות של הזרים שכבר נמצאו בה.
בנובמבר 1938 פורסם צו שאיפשר לשלול את האזרחות הצרפתית ממי שכבר קיבל אותה. צו זה היה הבסיס להקמת מחנות מעצר בסמוך לגבול עם ספרד, שנועדו לקלוט פליטים רפובליקאים, שנהרו לצרפת מספרד. המצודים הראשונים אחר פליטים היו בספטמבר 1939 ובהם נעצרו כ-15 אלף גברים, רובם נתינים גרמנים ואוסטרים ביניהם מאות לוחמים אנטי נאצים שחיפשו מקלט בצרפת. המעצרים נעשו ללא משפט ולזמן בלתי מוגבל.
ערב הפלישה הגרמנית לצרפת היו בדרום צרפת 31 מחנות מעצר לזרים, הגדול בהם היה מחנה גורס, ובהם כ-40 אלף עצורים. מעריכים שלפחות 70% מעצורי המחנות היו יהודים. במחנות שררו תנאים קשים, צפיפות, רעב וקור ורבים מהפליטים חלו ומתו.
במאי 1940 גדל מספר היהודים הזרים בצרפת. עם פלישת הגרמנים לבלגיה, הולנד ולוקסנבורג ברחו מארצות אלו לצרפת כ-40 אלף יהודים, מכאן שהמספר המוערך של יהודים בצרפת בראשית הכיבוש הוא כ-350 אלף נפש.

הפלישה הגרמנית לצרפת
במאי 1940 פלשה גרמניה לצרפת, ב-14 ביוני 1940 נכנס הצבא הגרמני לפריס. צרפת נכנעה לגרמנים והסכם שביתת הנשק נחתם ב-22 ביוני. על פי הסכם שביתת הנשק חילקו הגרמנים את צרפת לחמישה אזורים. שני האזורים הצפוניים סופחו לממשל הצבאי הבלגי. אלזה ולורן סופחו לגרמניה. שני האזורים האחרים כללו את רוב שטחה של צרפת, האזור הכבוש שמרכזו הייתה פריס ובו שלטו הגרמנים מיוני 1940 ועד אוגוסט 1944 והאזור החופשי. מרכז השלטון של צרפת באזור החופשי היה וישי. הגבול בין האזור הכבוש והאזור החופשי נקרא "קו התיחום". האזור הכבוש כלל 49 מחוזות מתוך 87 בכל צרפת וחיו בו כ-23 מיליון תושבים. ממשלת וישי הוקמה ב-10 ביולי. פטן נבחר על ידי האסיפה הלאומית לראש המדינה, סגנו היה פייר לאוואל, שלמעשה היה ראש הממשלה. האסיפה הלאומית והסנאט בוישי נתנו לפטן וממשלתו סמכויות חרום כמעט בלתי מוגבלות והסמיכו אותו לחוקק חוקה חדשה למדינה.

האווירה בצרפת מיד לאחר הכיבוש
באותה עת הצרפתים רצו ממשלה, שתפעיל מחדש את כלכלת הארץ, ממשלה סמכותית בעלת חזות צבאית, א-פוליטית. בעיני הצרפתים הממשלה הקודמת נתפסה כזו, שהפסידה את המלחמה. הייתה תחושה של התמוטטות העולם הישן והמוכר ולידת עולם חדש ויעיל. הרפובליקה של האינטלקטואלים פינתה את מקומה למשטר של מנהיגים, של גנרלים ויותר מכל אדמירלים. העיתונות ביקרה את חוסר יכולתן של הדמוקרטיות להתגונן לעומת המדינות הפשיסטיות בעלות המשטרים הטוטליטריים, שהוכיחו את עוצמתן ויעילותן. התבוסה הולידה התגברות של שובניזם, מליטריזם ושנאת זרים. רוב הצרפתים חיפשו את הגורמים, שאפשר לתלות בהם את אשמת התבוסה והפנו אצבע מאשימה כלפי היהודים והקומוניסטים, מה גם שבעיני האנטישמים היה ליהודים דימוי של קומוניסטים. לא בכדי זכתה ממשלת פטן לתמיכה רחבה מהציבור הצרפתי. כ-90 אחוז מהצרפתים תמכו בפטן ב-1940.
[2] פטן נתפס לא רק כמנהיג אלא כמשיח גואל. פולחן המרשל היה אלמנט המאפיין הבולט ביותר של המשטר בראשית דרכו והוא נהנה מפופולריות חסרת תקדים, מאמון מלא של הצבא, הכנסייה, האדמיניסטרציה והעלית הכלכלית. ממשלת צרפת האמינה בשלום הקרוב ובהגמוניה נאצית גרמנית באירופה ועל הנחות אלו היא בנתה את מדיניות החוץ והפנים שלה. ארבעים מדינות הכירו בממשלתו של פטן ובראשן ארה"ב ברה"מ, הכס הקדוש. באותם ימים נהוג היה לומר בצרפת ש"פטן הוא צרפת וצרפת היא פטן".

חקיקה אנטי יהודית
בהסכם שביתת הנשק נקבע, שחוקי ממשלת וישי יחולו על צרפת כולה, בתנאי שהם לא יהיו מנוגדים לצווי הממשל הגרמני באזור הכבוש. החקיקה הגרמנית חלה רק על האזור הכבוש. מיד עם הקמת ממשלת וישי היא פתחה בחקיקה אנטי יהודית וזו הלכה והחמירה וחלה גם על היהודים ילידי צרפת. ב-17 ביולי חוקקה הממשלה חוקים, שהגבילו את העיסוק במקצועות מסוימים, כמו חוק שהתיר הצטרפות לשירות הציבורי למי שנולד לאב צרפתי בלבד. ב-22 ביולי פורסם חוק, שהורה על הקמת ועדת לבדיקה חוזרת, שכל מי שהוענקה לו אזרחות מאוגוסט 1927. באחת איבדו את אזרחותם 15 אלף איש, מהם כ-6000 יהודים.


ב-3 באוקטובר פורסם "חוק מעמד היהודים", שהגדיר מיהו יהודי על פי קריטריון הגזע. החוק קבע, כי יהודי הוא כל מי ששלושה מסביו וסבותיו היו "בני הגזע היהודי" או כל מי "שהיו לו שני סבים בני הגזע היהודי והיה נשוי ליהודי". הכוונה מאחורי החוק הייתה לטהר את מנגנון המדינה, את מערכת החינוך, אמצעי התקשורת, הקולנוע, התיאטרון וקצונת הצבא מיהודים.
למחרת, ב-4 באוקטובר, פורסם "חוק הנתינים הזרים בני הגזע היהודי". החוק הסמיך את מושלי המחוזות לעצור יהודים זרים ב"מחנות מיוחדים". על פי החוק היו כל היהודים הזרים צפויים להיכלא במחנות מעצר, שהיו כבר קיימים, אלו שהיו כלואים בהם הפליטים מספרד.
ב-7 באוקטובר ביטלה ממשלת וישי את חוק כרמיה משנת 1870, שהעניק אזרחות צרפתית ליהודי אלז'יריה.
ב-18 באוקטובר פורסם הצו בעניין האריזציה של הרכוש היהודי באזור הכבוש. הצו הורה למנות נאמנים לניהול עסקי היהודים. באווירה של אהדה לפטן, מחד, והתגברות השנאה לזרים, מנגד, לא זו בלבד שהקהל לא יצאה נגד החוקים, אלא שצרפתים רבים אף הזדהו עמה.

הכיבוש הגרמני
ארבעה גורמים ייצגו את הכיבוש הגרמני בצרפת: המוסד הראשון מבחינת חשיבותו בנוכחות הגרמנית היה המפקדה של הצבא הגרמני בצרפת. הגורם השני, שנשא אופי פוליטי, התמקם בבנין השגרירות הגרמנית בראשות אוטו אבץ. המוסד השלישי היה הנציגות של המשרד לבטחון הרייך אותו ייצג הלמוט קנוכן וסגנו היה קורט לישקה. הדמות המרכזית במשרד זה היה קצין ס"ס צעיר, בן 27 באותם ימים, תיאודור דנקר, שהיה שליחו של אייכמן. המוסד הרביעי היה קומנדו רוזנברג, שהתמחה בשוד חפצי אומנות ורהיטים נדירים, בעיקר מיהודים.
באותם ימים ראשונים לכיבוש וחיפוש פתרון טריטוריאלי לבעית היהודים הציע משרד החוץ הגרמני לדרוש מצרפת את המושבה מדגסקר ולהעבירה לשלטון גרמני כדי לגרש לשם את יהודי אירופה. המִפקד הראשון באזור הכבוש בוצע בין ה-3 וה-19 באוקטובר 1940. בפריס וסביבתה נמנו 85,664 יהודים צרפתים ו-64,070 יהודים זרים, בסך הכל 149,734 נפש. במִפקד, שנערך ב-1941, ירד מספרם בכעשרת אלפים. באזורים הצפוניים של צרפת נמנו כ-20 אלף יהודים
[3]. באזור הדרומי של צרפת היו כ-140 אלף יהודים מתוכם כ-40 אלף היו כלואים במחנות בסוף 1940.

הכיבוש הגרמני והיהודים
ב-1941 החלו הגרמנים להפעיל לחץ על ממשלת וישי בעניין היהודים. תוכניתו של דנקר הייתה לשכנע את הצרפתים להקים רשות מרכזית לטיפול ביהודים, כדי לאחד את הגופים, שהיו אמונים על המדיניות האנטי יהודית. דנקר פנה לצרפתים מכיוון שחשש, שאם הגרמנים יפעלו כנגד היהודים זה עלול לעורר רגשות אנטי גרמניים בקרב האוכלוסיה הצרפתית. כוחות השיטור הגרמניים בצרפת היו מועטים, על כן היו הגרמנים נאלצים להעזר בשלטון המקומי. להפתעתם של הגרמנים, הצרפתים נענו לאתגר, ב-29 במרס 1941 הוקם "הקומיסריאט הכללי לענייני יהודים", שהיה כפוף למשרד הפנים של ממשלת וישי.
תפקידי הקומיסריאט היו לדאוג לביצוע התקנות בעניין היהודים, להציע הצעות חקיקה נוספות, לנקוט פעולות משטרתיות כדי להוציא את היהודים מהחיים הכלכליים והחברתיים, לפקח על אריזצית הרכוש היהודי ולברר ערעורים של מי שנחשב יהודי על פי חוק מעמד היהודים. לקומיסריאט הייתה משטרה מיוחדת, "המשטרה לענייני היהודים". שלטונות גרמניה הסתייעו בה במצודים ובפעילות במחנות המעצר.
הקומיסריאט הכללי יזם חקיקה, שהיו בה ארבעה יסודות מרכזיים:
- חוק חדש, שקבע אמות מידה חדשות כדי לקבוע מיהו יהודי והרחיב את סמכותם של מושלי המחוזות והתיר להם לאסור יהודים ולכלוא אותם ב"מחנות מיוחדים".
- עריכת מִפקד של יהודים בכל צרפת.
- הרחבת תכנית האריזציה לשני חלקי צרפת
- הקמת אוז'יף שהיה "הארגון הכללי של יהודי צרפת", ארגון זה נועד לייצג את יהודי צרפת בפני הרשויות הציבוריות. כל היהודים חויבו להשתייך לאוז'יף וכל הארגונים היהודיים האחרים פוזרו. בראש האוז'יף עמדה מועצה של 18 חברים, כולם יהודים בעלי אזרחות צרפתית, תשעה מהאזור הכבוש ותשעה מהאזור החופשי.
ב-12 במאי 1941 החל לפעול 'המכון לחקר השאלות היהודיות'. קבוצת פקחים מיוחדים, שנשאה תעודות זהות לאלה של המשטרה הלאומית עם התוספת 'אגף מיוחד של משטרת המכון לשאלות יהודיות', רדפה, עצרה ושלחה את היהודים לזרועות הגסטאפו. על המכון לחקר השאלות היהודיות הוטל, בין השאר, לארגן את התערוכה היהודי וצרפת בספטמבר 1941. בתערוכה הוקרנו סרטים, נישאו הרצאות על תורת הגזע ועל הסכנה היהודית. המכון גם הוציא עיתון, שיועד לקהל הרחב.
שירות המידע של המכון לחקר השאלות היהודיות הכין חומר תיעוד, שהופץ בקרב עיתונאים רבים שהשתמשו בו. החומר כלל מיגוון רחב של מקורות אנטישמיים או כאלה שניתן לנצלם לצורכי תעמולה אנטישמית. רוב התיעוד, שהופץ על ידי המכון, היה דמיוני ומשולל כל בסיס עובדתי. למעשה בשנת 1941 היו בידי שלטונות גרמניה האמצעים לביצוע מעצרים המוניים באזור הכבוש: חקיקה, גוף צרפתי רשמי אנטי יהודי, הקומיסריאט הכללי, ונכונות לשיתוף פעולה של המשטרה הצרפתית.

המחנות
הפרק הקשה והאכזרי במדיניות האנטי יהודית של ראשית הכיבוש קשור למחנות הריכוז הצרפתיים. במשך תקופת המלחמה היו 26 מחנות באזור הכבוש ו-15 באזור החופשי. עד קיץ 1941 היו כל הכלואים באזור החופשי. חלק מהמחנות הוקמו בשנת 1939 באזור הקרוב לגבול עם ספרד, ופליטים מלוחמי הרפובליקה היו ראשוני הכלואים בהם.
היהודים הראשונים שנכלאו בצרפת היו עוד בתקופת המשטר הרפובליקאי, עם פרוץ המלחמה בספטמבר 1939. גברים, אזרחי מדינות אויב, נקראו להתייצב בנקודות איסוף, שם הובאו לפני ועדת מיון שהחליטה על גורלם.
ב-14 ביוני 1940 נדרשו כל אלו, שהיו 'אזרחים גרמנים' וזרים חסרי אזרחות שהם ממוצא גרמני, גם הם להתייצב. ב-22 באוקטובר נוספו לאוכלוסית המחנות 6,538 יהודים שגורשו מהרייך. כ-2500 מהם נכלאו בגורס (מספר הכלואים בגורס הגיע לשיא בנובמבר 1940 ועמד על כ-13 אלף אסירים, 95% מהם יהודים).
בסוף 1940 ותחילת 1941 היו כלואים במחנות כ-40 אלף יהודים וכ-35 אלף גברים יהודים היו מגויסים ביחידות של 'עובדים זרים' - מתוך קצת פחות מ-200 אלף יהודים חסרי אזרחות צרפתית. על שומרי המחנות נאסר השימוש בנשק נגד אסירים, אולם התזונה והתנאים הסניטריים היו גרועים. רוב היהודים במחנות היו כאלו, שברחו מאזור פריס ויהודים שברחו לצרפת מבלגיה ומהולנד.
במחצית 1941 רוב היהודים במחנות באזור החופשי היו יהודים מגרמניה ואוסטריה. היות והספרדים היו ותיקי המחנות הם, במקרים רבים, היו אחראים על הניהול הפנימי של המחנות.

המעצרים ההמוניים באזור הכבוש
ההבחנה בין יהודים צרפתים ויהודים זרים הייתה אחת מאבני היסוד של מדיניות ממשלת וישי, שהבחינה בין שלוש קבוצות של יהודים בצרפת: יהודים שחיו בצרפת דורי דורות, יהודים שבאו לצרפת אחרי הקמת הרפובליקה השלישית ויהודים זרים, לרבות מי שקיבלו אזרחות אחרי 1919.
בשלבים הראשונים של הפתרון הסופי בצרפת נאלצו הגרמנים לקבל את העיקרון הזה, על כן היו היהודים הזרים באזור הכבוש היו היעד הראשון למעצרים ההמוניים. לקראת תחילת המעצרים החלו הגרמנים להקים מחנות מעצר לקליטת העצורים. הגרמנים היו סבורים, שכדי לא להרגיז את דעת הקהל בצרפת, מוטב שניהול מחנות העצורים יהיה בידי משטרת צרפת. נציגו של שר הפנים בממשלת וישי נתן את הסכמתו לכך.
גל המעצרים הראשון היה ב-14 במאי 1941. משטרת פריס עצרה 3,733 יהודים זרים, רובם ממוצא פולני. העצורים נשלחו למחנות פיתוויה ובון לה רולנד, כ-100 ק"מ מדרום לפריס, ונוהלו על ידי משטרת צרפת.
הגל השני של המעצרים נערך ב-20 באוגוסט 1941 ונעצרו בו גברים יהודים, זרים בגילאי 55-18, רובם מהרובע האחד עשרה של פריס. המעצרים בוצעו על ידי שוטרים צרפתים על פי רשימות, שהוכנו מראש. השוטרים עברו מבית לבית ועצרו את האנשים. באותו יום נפתח מחנה דראנסי, שנועד לקלוט את העצורים.
המאסרים והקמת המחנות לא עוררו את התנגדות הרשויות הצרפתיות. צרפתים וגרמנים כאחד, ראו בפעילות חבלנית יהודית נגד הגרמנים כעילה מספקת למעצרים והקמת מחנה דראנסי. ביום למחרת נעצרו 52 עורכי דין יהודים, כולם יהודים צרפתים, רובם בעלי מוניטין, שהיו מעורבים בפעילות ציבורית. עורכי דין אלו נחשבו מסוכנים עקב מעמדם החברתי והחשש שהם יפריעו לגרמנים במימוש המדיניות האנטי יהודית. כ-4,500 יהודים נעצרו במצוד אוגוסט 1941, רובם יהודים זרים, כולם נשלחו למחנה דראנסי.
ב-12 בדצמבר נאסרו בפריס 743 יהודים, רובם יהודים צרפתים ומיעוטם יהודים, שהתאזרחו שנים רבות קודם. רבים מהם היו רופאים, מרצים באוניברסיטאות, מהנדסים, סופרים ועורכי דין. אחד הבולטים בהם היה רנה בלום, אחיו של ליאון בלום. מבין הנעצרים היו ששוחררו עקב בעיות בריאות והאחרים הועברו לדראנסי ומילאו תפקיד חשוב בחיי המחנה, חלקם אף נימנה עם הסגל היהודי של המחנה.הטלאי הצהוב בצרפת
נקודת המפנה ביחסי ממשלת וישי ומשטר הכיבוש הגרמני היתה ביוני 1942, כאשר הגרמנים דרשו שיהודים בשני האזורים, ישאו את הטלאי הצהוב. ראש ממשלת צרפת האדמירל דרלאן דחה את הדרישה. הייתה זו הפעם הראשונה, שדרישה גרמנית נתקלה בסירוב החלטי. טענתו של דרלאן הייתה, שסימן חיצוני מסוג זה עלול להתגרות בדעת הקהל והדבר עלול לעורר סימפטיה כלפי היהודים. ב-7 ביוני נכפה הטלאי הצהוב על האזור הכבוש ותגובות הציבור לכך הוכיחו שדרלאן צדק. צרפתים רבים נשאו טלאים צהובים מתוך ידידות והזדהות.

מחנה דראנסי
תולדות המחנה מתחלקים לשלוש תקופות, על פי תקופות כהונתם של אנשי הס"ס ששלטו על הענייני היהודים: דנקר, רוטקה וברונר.
עד בואו של ברונר היו הניהול היום-יומי והשמירה בפיקוח המשטרה הצרפתית. המחנה כלל מבני מגורים, שהוקמו זמן קצר טרם פרוץ המלחמה, במטרה לשמש משפחות שוטרים, אך בנייתם לא הושלמה. בקיץ וסתו 1940 כלאו בהם הגרמנים שבויי מלחמה צרפתים ואנגלים. המבנים שכנו בלב ליבה של דראנסי, עיירה שמנתה 12 אלף תושבים, כ-16 ק"מ מצפון מזרח לפריס.
שלושה מבנים שיצרו צורת "חית", היו במחנה, כל מבנה בעל ארבע קומות. בתווך הייתה חצר שאורכה 200 מטר ורוחבה 40 מטר.
המבנים הוקפו גדר תיל דוקרנית כפולה בגובה 3 מטרים. בין הגדרות היה שביל פטרול לשומרי המחנה. בכל אחת מפינות המחנה הוצב מגדל שמירה שהיה מאוכלס בשומרים חמושים. בקצה החצר היה מבנה ובו בתי שימוש שנקראו בפי העצירים "הטירות האדומות" בשל רעפיו האדומים. מתקני מקלחות היו שניים בלבד, והעצירים יכלו להתרחץ רק אחת לשבועיים. בשנתיים הראשונות לקיומו היה הניהול הישיר של המחנה נתון בידי משטרת צרפת בפיקוח גרמני. תפקידי השמירה הפנימית והחיצונית במחנה הוטלו על יחידת ז'נדרמריה צרפתית. דנקר היה זה שעיצב את דפוסי החיים במחנה והוא זה שחיבר את תקנות המחנה. בעיקרון המשמעת במחנה הייתה נוקשה, העצירים נותקו מהעולם החיצוני, אי אפשר היה לבקרם והם היו חסרי פעילות ותעסוקה.
רוב העצירים הגיעו לדראנסי כמעט חסרי כול. הם נדחסו 60-50 איש לחדרים, שברובם לא היו מיטות. רוב העצירים נאלצו לשכב על רצפת הבטון החשופה עקב מחסור במזרונים ומחצלות. עד דצמבר 1941 לא היה חשמל בחדרי העצירים, אולם, המחסור במזון היה הקשה מכול. עיסוקם העיקרי של העצירים היה בחיפוש מזון בכל מחיר ובכל מקום. בתוך חודשיים הידרדר מצבם הבריאותי של כ-1,500 מעצירי המחנה. כבר בתחילת נובמבר נראו רבים מהעצירים כשלדים מהלכים. ב-81 הימים הראשונים מתו במחנה כ-60 איש, פרצה מגפת דיזינטריה והיה חשש ממגפת טיפוס.
[4] בשל תנאי הרעב התפתח במחנה שוק שחור, שפגם בתחושת הסולידריות של העצירים.
בנובמבר שוחררו כ-800 עצירים, שמצבם הבריאותי היה קשה, ולשאר העצירים ניתנה רשות לקבל פעם בשבוע חבילת מזון. בעקבות צעד זה חל שיפור מסוים במצב התזונה של העצירים.
במחנה הייתה מרפאה, שעבדו בה 26 רופאים, מבין הרופאים היהודים העצורים במחנה. הרופא הראשי היה ד"ר סמואל שטיינברג.
יחידת הז'נדרמריה, שהופקדה על המשמעת במחנה, נקטה שיטות ענישה אכזריות בהן: מכות, גילוח שיער וכליאה בבית הסוהר, ששכן במרתפי המחנה.
פעמיים ביום נערכו במחנה מִפקדים. קרובי משפחה של העצירים ניסו להגיע למחנה והם היו עומדים בסמוך לגדרות ומנסים לצפות ביקיריהן בחצר. איתות מורס, באמצעות מראה מהבתים הסמוכים למחנה, היה אחת השיטות להעברת מידע לקרובי משפחה.
קבוצה קטנה של עצירים קיבלה סמכויות וטובות הנאה, מתוך מטרה לחסוך בכוח אדם לניהול המחנה וכדי לפגוע בסולידריות בין העצירים. חברי הסגל היהודי היו נבחרים מבין היהודים הצרפתים או אלו שבנות זוגם היו לא-יהודיות. לכל אסיר במחנה היה כרטיס אישי ובו נתונים אישיים. ממרס 1942, כאשר החלו השילוחים לאושוויץ, היה לנתונים אלו השפעה על הרכב המשלוחים. כאשר היו פוגעים בחיילים גרמניים הייתה מפקדה הגרמנית באזור הכבוש מוציאה להורג בני ערובה.
בשלב הראשון היה במחנה דראנסי מאגר של בני ערובה. ב-14 בדצמבר נלקחו 44 עצירים, כולם פעילים בארגונים קומוניסטים, לבית הסוהר בפריס והוצאו להורג.
בסוף דצמבר 1941 שהו במחנה 3,146 עצירים, 989 מהם מהגרים מפולין, 565 יהודים, שהתאזרחו בצרפת, והשאר מטורקיה, ברה"מ, רומניה, הונגריה ויהודים צרפתים. מבין עצירי המחנה 1,257 שרתו בצבא הצרפתי.
[5]
שתי הקבוצות הבולטות במחנה היו יהודים צרפתים ויהודים זרים מאירופה. המתיחות והעוינות ששררו בין שתי הקבוצות לפני המלחמה לא פגו במחנה. היהודים הזרים לא שלטו היטב בשפה והיה קשה לגשר על פערי התרבות והמנטליות.

השילוחים
במקביל להכנות למצודים בפריס בשנת 1941 פתחו הגרמנים בהכנות לשילוח העצורים לאושוויץ. ההחלטות על שילוחים מזרחה התקבלו על ידי היטלר באוקטובר 1941, ולמעשה התאום הסופי בוצע בועידת ואנזה ב-20 בינואר 1942.
משהוחל בשילוח יהודי צרפת מזרחה היה מחנה דראנסי למחנה מעבר אל אושוויץ. האיש, שעיצב את שיטת השילוחים מצרפת, היה דנקר ובתקופתו היו שלושה שילוחים מדראנסי לאושוויץ, ב-27 במרס, ב-5 ביוני וב-22 ביוני 1942.
את הקריטריונים לרשימות השילוחים קבעו הגרמנים, ובשלב זה הם החליטו, מתוך התחשבות במשטר וישי, לשחרר מהשילוחים את הקבוצות הבאות: יהודים צרפתים, אזרחי מדינות ידידות (כגון: איטליה, ספרד וטורקיה), ותיקי לוחמים, חולים, עצירים, שבני זוגם "ארים" וחברי הסגל היהודי.
לפני כל שילוח היה דנקר מוסר לשלטונות המחנה את המכסה המדויקת ועל צוות העצירים היהודים, שעבד במשרד מצבת המחנה, הוטלה החובה לבחור את הנשלחים. היעד האמיתי של השילוחים לא היה ידוע לעצירי המחנה. נאמר להם שהם נשלחים למחנות עבודה במזרח אירופה. מכסת השילוחים הייתה, בדרך כלל, כ-1000 איש.
למחרת קריאת שמות הנשלחים היו ספרים, מעצירי המחנה, גוזזים את השער, הזקן והשפמים של הנשלחים. יומיים לפני השילוח היה נערך חיפוש על היוצאים על ידי צוות של מפקחי המשטרה לענייני היהודים. ביום השילוח היו מסיעים את האנשים באוטובוסים של חברה צרפתית לתחנת הרכבת לה בורז'ה-דראנסי.
דפוס שילוחים זה נשמר ללא שינויים משמעותיים כל שלוש שנות קיומו של המחנה. המשלוח הראשון, שיצא כאמור מדראנסי ב-27 במרס, כלל 500 עצירים. בדרך עברה הרכבת במחנה קומפין, שם צורפו אליה עוד 612 עצירים.
השילוח השני יצא ממחנה קומפין ב-5 ביוני 1942 ובו 1000 גברים, 751 מהם היו עצירי דראנסי שהועברו לקומפין ב-29 באפריל באותה שנה.
השילוח השלישי יצא מדראנסי ב-22 ביוני 1942 ובו 934 גברים ו-66 נשים, שנעצרו בשל הפרת צווים גרמניים באזור הכבוש. זאת הייתה הפעם הראשונה שנשים הובאו למחנה וצורפו למשלוחים.
[6]
ב-11 ביוני 1942 נקרא דנקר, יחד עם הנציגים לענייני היהודים בבלגיה והולנד, לישיבה במשרדו של אייכמן, כדי לדון בתוכנית הגירושים ממערב אירופה בשנת 1942. על פי הצעתו של דנקר הוסכם לגרש 100,000 יהודים מצרפת, 15,000 יהודים מהולנד ו-10,000 יהודים מבלגיה. מספר המגורשים מצרפת לא היה ריאלי ודנקר נאלץ להכין תכנית חדשה ומפורטת יותר לגירוש 40,000 יהודים במשך שלושה חודשים, מהם 15,000 מפריס. דנקר עמד על כך, שלפחות 40% מהמגורשים יהיו בעלי אזרחות צרפתית, והציע כפשרה שהם יוכלו להיות יהודים שהתאזרחו לאחר מלחמת העולם.
בספטמבר הודח דנקר מתפקידו בשל יחסיו הגרועים עם קנוכן, ראש משטרת הביטחון של הרייך בפריס. את דנקר החליף היינץ רותקה כמפקח על מחנה דראנסי.

הגירושים מפריס ופרבריה
ביוני ויולי 1942 הוחלט על שיתוף פעולה בין המשטרה הגרמנית ובין משטרת וישי, ונקבע, שהמאבק נגד היהודים יהיה אחד הביטויים החשובים לשיתוף פעולה זה. הוחלט לאסור את כל היהודים הזרים בשני חלקי צרפת. הגרמנים הבטיחו לא לעצור יהודים צרפתיים. ביולי 1942 נערכו מספר ישיבות ממשלה ומועצת שרי וישי החליטה, שהיהודים הצרפתים ייהנו מחסות הממשלה ואילו הזרים ימסרו לידי הגרמנים.
פריס ופרבריה היו היעד הראשון למעצר היהודים הזרים. ב-7 ביולי נערכה ישיבת תאום בין דנקר ונציגי משטרת פריס. בישיבה הוצגה תכנית המבצע, שנקרא "המצוד הגדול של יהודי פריס". דנקר קבע, שיש לעצור 22 אלף יהודים זרים, שהם אזרחי פולין, גרמניה, ברה"מ וצ'כוסלובקיה. גברים ונשים, שאין להם ילדים צעירים מגיל 16, נועדו להישלח לדראנסי, ואילו משפחות היו אמורות להתרכז במרכזי איסוף ומשם להעבירן, תחילה לאיצטדיון החורף, וממנו למחנות פיתוויה ובון לה רולנד.
תאריכי המצוד נקבעו ל-16 ול-17 ביולי 1942. הוחלט, שאת המעצרים יבצעו אנשי משטרת צרפת ואת העברת העצורים למחנות תאבטח הז'נדרמריה הצרפתית.

ב-16 ביולי, בארבע לפנות בוקר, החל המצוד הגדול של יהודי פריס. על פי דו"ח של משטרת צרפת נשלחו בשני ימי המצוד 1,989 גברים ו-3,003 נשים, סך הכל 4,992 יהודים לדראנסי.
המשפחות נשלחו לאיצטדיון החורף. 8,160 נפש שהו באיצטדיון כשבוע ימים בלי מתקני רחצה ושרותים. העצורים סבלו מרעב וחום נורא. מה-19 עד ה-22 ביולי פונו המשפחות אל מחנות פיתוויה ובון לה רולנד בקצב של 2000 איש ליום ומשם, לאחר שההורים הופרדו מהילדים, נשלחו ההורים ישירות לאושוויץ.
במצוד יולי נעצרו 12,884 יהודים.
[7] הגרמנים לא היו מרוצים מהתוצאות מאחר והמכסה שהם הגדירו לעצמם הייתה 22 אלף.
מחאות רבות על מעצר המשפחות נשמעו בעיקר מפי ראשי הכנסיה בצרפת. לאחר המצוד הגדול הפך דראנסי למחנה האיסוף המרכזי ליהודי צרפת לקראת שילוחם לאושוויץ.
בחודשים ספטמבר ועד נובמבר 1942 נמשכו המצודים בפריס ופרבריה אחרי יהודים, בעלי אזרחות של רומניה, בלגיה, הולנד, הולגריה ויוון. כל מי שנתפס נשלח למחנה דראנסי.

השינוי בדעת הקהל וכניסת גרמניה לאזור החופשי
בין אוקטובר 1942 ופברואר 1943 חל בצרפת תהליך של שינוי. התערבות פומבית של שני הארכיבישופים ושני בישופים (באזור החופשי לא הייתה התיחסות פומבית לארועים) היכתה גלים בדעת הקהל וגם בממשלה. למין חודשים אלו הפכו דעת הקהל והתייחסות הכנסיה לגורם פוליטי חשוב. גורמים נוספים היו התקדמות המלחמה, הדרדרות המצב הכלכלי ובעיקר המחסור במזון, אשר גררו גישה עוינת כלפי הכובשים.
גורם נוסף, שהביא לשינוי גישה כלפי הגרמנים, היה גיוס קבוצות ראשונות במסגרת 'שירות עבודת כפייה' ושליחתן לגרמניה. התוצאה הייתה הצטרפות המונית למחתרת.
ב-8 בנובמבר 1942 פלשו בעלות הברית לצפון אפריקה, בתגובה לפלישה הצבא הגרמני ב-11 בנובמבר לאזור החופשי, ותפסו את רוב אזורי הדרום, כמעט ללא התנגדות. האיטלקים התמקמו באזור הדרום מזרחי של צרפת. על אף השתלטות גרמניה על אזור הדרום, הפקידוּת הצרפתית נשארה על כנה, אולם לידם הוצבו קציני קישור. האגף היחיד שהחל לפעול מייד היה של פיקוד הס"ס והמשטרה, שפתח בפעילות אנטי יהודית.
בעוד שבאזור הכיבוש הגרמני ניתן היה לחוש בהחמרה, באזור הכיבוש האיטלקי חלה התפתחות הפוכה. בין נובמבר 1942 וספטמבר 1943 הפך אזור זה למקום מקלט ליהודים. ההנחיות על הגנת היהודים ניתנו ממשלת איטליה, ובעיקר משר החוץ האיטלקי, שעשה זאת בעקבות דיווחים שהגיעו לרומא על השמדה שיטתית של יהודים המגורשים מגרמניה, וממערב אירופה.

המשך המצודים בתקופת רותקה
על אף השינוי בדעת הקהל המצודים אחרי יהודים נמשכו. החל מספטמבר הוביל את המבצעים רותקה, מחליפו של דנקר. ב-9 בפברואר 1943 הורה רותקה למשטרת פריס להיערך למצוד שמטרתו לעצור 6,638 יהודים זרים בעיר ו-679 בפרברי פריס. ב-10 בפברואר פשטו כ-1,500 שוטרים וז'נדרמים צרפתים על פריס ופרבריה ועצרו 2060 יהודים, שנשלחו לדראנסי, רבים מהם זקנים, שהוצאו מבתי חולים ובתי אבות. שוב לא עמדו הגרמנים ומשטרת צרפת ביעד שהגדירו לעצמם, הפעם היות ורבים מהיהודים ירדו למתחרת.

הגירושים מהאזור החופשי
במשא ומתן בין ממשלת צרפת וראשי הס"ס, שהתקיים בפריס בקיץ 1942, סוכם לעצור ולגרש את היהודים הזרים השוהים באזור החופשי. כבר בראשית המשא ומתן נקבע, שמחנה דראנסי יהיה מחנה מעבר, ממנו ישולחו יהודי האזור החופשי למזרח. ממשלת וישי התחייבה למסור לגרמנים 30 אלף יהודים זרים. ממשלת צרפת אף החליטה לשלול את האזרחות מהיהודים הזרים שהתאזרחו.
לפי התכנית היו אמורים להישלח תחילה היהודים, עצורי מחנות המעצר בוישי, כדי לפנות אותם ולהכשירם לקלוט את יהודי האזור החופשי קודם שיגורם לדראנסי. רוב המשלוחים לדראנסי מקרב מפוני מחנות המעצר בוישי היו מבוגרים, היות והשלטונות הסכימו, שילדים בגילאים 18-5 לא ישולחו אם הוריהם יסכימו להפרד מהם.
המצודים באזור החופשי החלו ב-26 באוגוסט 1942. במשך יומיים נעצרו כ-6,600 יהודים, שנכלאו במחנות המעצר שפונו מיושביהם ומשם גורשו לדראנסי.
עד 5 בספטמבר 1942 נשלחו מהאזור החופשי לדראנסי 10,522 יהודים ב-13 משלוחים, 3,920 היו עצורים במחנות וישי והשאר נתפסו במצודים.
עד מרס 1943 הובאו לדראנסי מהאזור החופשי כ-13 אלף יהודים.
[8]
בנוסף למחאת הכנסיה החלה מחאה בקרב אישי ציבור ידועים נגד הגירושים.
יושב ראש הסנאט, ז'ול ז'אננה ויושב ראש בית הנבחרים וראש הממשלה לשעבר, אדואר אריו, שלחו מכתב הפגנתי לרב הראשי של צרפת, שפורסם גם בעיתונות המחתרתית ובו נכתב: "הרגש, שאנו חשים בפני הצעדים שננקטו לאחרונה באזור החופשי כמו באזור הכיבוש נגד היהודים שגורשו מארצותיהם ואשר מצאו מחסה אצלנו, ובפני הברבריות של הטיפול שקיבלו ילדיהם, הוא רגש של זוועה"
[9] .
המפקד הצבאי של אזור ליון, שקיבל פקודה לספק חיילים כדי לשמור על הסדר בעת הטענתם של 650 יהודים, מהעיר סירב לבצע את המשימה ומייד הוצא לגימלאות.
נשאלת השאלה איזה מידע היה בצרפת לגבי גורל המגורשים או לגבי מה שקורה בפולין?
במשדר צרפת החופשית מה-1 ביולי 1942 דווח על 700 אלף יהודים פולנים, שנטבחו, והוזכרו תאי גז.
בדצמבר 1942 נחתמה הצהרה של 11 ממשלות, בהן ממשלת צרפת החופשית, שבה נאמר, שהיטלר בתהליך מימוש כוונתו להשמיד את עם היהודי באירופה.
ההשמדת היהודים בפולין פורסמה גם בעיתונות המחתרתית, בפעם הראשונה ביולי 1942.
מרבית הידיעות על רצח יהודים במזרח אירופה פורסמו בעיתוני התנועה נגד הגזענות, שקראה לאוכלוסיה להתנגד לגירושים ולסייע ליהודים הנרדפים. יחד עם זאת, היה פער גדול בין פרסום המחאות על מצודי היהודים והמידע על הפתרון הסופי.
בקיץ 1943 הצליחו, כנראה, שני יהודים מבין המגורשים מניס לברוח מאושוויץ ולחזור לעיר חזרה דרך גרמניה, הולנד ובלגיה. הם סיפרו על מה שקורה באושוויץ, אולם לא רצו להאמין להם.
מהתמונה הכוללת ניתן לומר שהמשמעות האמיתית של המדיניות הגרמנית לא הובנה על ידי מנהיגי הקונסיסטואר, אוזי"ף ועורכי העיתונים של המחתרת, לא עקב חוסר מידע, אלא משום שלא היה ניתן להשוות מידע זה לשום תקדים מוכר.
השילוחים מדראנסי בתקופתו של רותקה
בתקופת רותקה, מיולי 1942 ועד יולי 1943, לא השתנה ניהול מחנה דראנסי שינוי מהותי. אוכלוסית העצורים כללה בשלב זה נשים, ילדים וזקנים. מספר השילוחים מהמחנה מזרחה גדל באופן משמעותי.
בתקופת רותקה נעשה מחנה דראנסי מרכז איסוף והשילוח כמעט היחיד של יהודי צרפת למרכזי ההשמדה שבפולין. שלושת המחנות האחרים בסביבה נסגרו או שינו את יעודם.
מבין 40 משלוחים שיצאו בתקופת רותקה הגיעו 36 לאושוויץ, שניים למיידאנק ושניים לסוביבור. כנראה שהסיבה שארבעת השילוחים, שלא הגיעו לאושוויץ, היא עומס באושוויץ.
על אף שהגרמנים הוסיפו לכבד את דרישת ממשלת צרפת לא לעצור ולגרש יהודים צרפתים, ניסו כבר בתקופת רותקה לכלול בשילוחים גם יהודים כאלה.
ב-13 בפברואר 1943 יצא מדראנסי משלוח של אלף יהודים צרפתים, לטענת הגרמנים, כגמול על רצח קצינים גרמנים בפריס.
כעקרון כל משלוח מדראנסי הכיל אלף איש, כאשר לא היו מספיק יהודים זרים, השלימו את המכסה ביהודים צרפתים.

פרשת 4000 הילדים
בארבעת השילוחים ממחנות פיתוויה ובון לה רולנד בין ה-31 ביולי ו-7 באוגוסט 1942 נשלחו הורים ללא ילדיהם. הפרידות מהילדים היו קורעות לב. בפיתוויה ובון לה רולנד נשארו 4000 ילדים וקבוצת נשים, שהשלטונות השאירו כדי לטפל בהם.
באוגוסט 1942 הועברו הילדים לדראנסי בחמש קבוצות. רוב הילדים היו בגילאי שנתיים ועד 12 שנים. החל מ-17 באוגוסט ועד 26 באוגוסט נשלחו הילדים לאושוויץ בקבוצות של 700 עד 800 ילדים ועמם כ-200 נשים.
מבין 4000 הילדים ניצלו חמישה או שישה בלבד. שילוח הילדים בוצע ביוזמת ממשלת צרפת ובביצוע משטרת צרפת.


החיים בדראנסי בתקופת השילוחים
משהחלו המעצרים של היהודים הזרים בצרפת בקיץ 1942 הוחמרו התנאים במחנה. אלפי עצורים נקלטו במחנה ושילוחים רבים יצאו ממנו מזרחה. בגלל השילוחים הרבים התחלפה האוכלוסיה בקצב מהיר מאד. רוב העצורים שהו במחנה תקופה קצרה. הצפיפות גברה ומספר העצורים הגיע גם ל-6,000 נפש.
הצפיפות ומחסור בחומרי ניקוי הרעו את תנאי התברואה. שיעור ההתאבדויות עלה מאד. בחודשים יולי עד ספטמבר 1942 התאבדו במחנה כ-40 איש. בלילות שלפני יציאת השילוחים עלה מספר המתאבדים. הרוב השליכו את עצמם מהקומה הרביעית של מבני המחנה.
קרן האור בחיי המחנה היו "ידידי היהודים", עובדות צרפתיות של הצלב האדום, שהתנדבו לעבוד במחנה.
בחודשים יוני עד אוגוסט 1942 שלחו הגרמנים לדראנסי עשרות צרפתים, לא יהודים, רובם צעירים שענדו טלאי צהוב כאות הזדהות עם היהודים. עד דצמבר 1942 עברו דרך דראנסי 39,411 יהודים מהם שוחררו 2,459 איש
[10] .
בספטמבר 1942 הוקמה במחנה יחידת שרותי סדר של עצירים. ביחידה היו 24 עצירים רובם קציני צבא לשעבר. היחידה הייתה ממונה על אבטחת הסדר בחצר, סיוע לעצורים חדשים שהגיעו למחנה, מניעת גניבות, מלחמה בשוק שחור והשגחה כל כללי המוסר בין גברים ונשים. יחידת הסדר לא השתתפה בהכנות לשילוחים. גם בתקופת רותקה היו חבר הסגל היהודי מבין היהודים הצרפתים והם היו משוחררים מהשילוחים.
בשל החלוקה לרוב גדול, שנועד להשלח מזרחה, ומיעוט, שהיה משוחרר מהשילוחים, נוצר קונפליקט בלתי נמנע בין העצירים.
באביב 1943 כשהחל מספר המגורשים בדראנסי לרדת ואוכלוסית המחנה קטנה החליטו הגרמנים לצרף למשלוחים גם יהודים צרפתים.
לסיכום ניתן לומר שתקופת רותקה מיולי 1942 ועד יולי 1943 הייתה התקופה הקשה ביותר בחיי המחנה בשל צפיפות, תנאי תברואה קשים, שילוחים תכופים, שילוחי ילדים וריבוי מתאבדים. בסוף התקופה הוחל בביטול חסינותם של היהודים הצרפתים מפני השילוחים.
דראנסי בתקופת ברונר (יולי 1943 ועד אוגוסט 1944)
באביב 1943 חלה האטה גדולה במספר השילוחים מדראנסי בגלל צמצום המעצרים. הקשיים במעצרים התעוררו דווקא כשהשלטונות הגרמניים החליטו להרחיב אותם ולכלול גם את כל היהודים הצרפתים. נכונות ממשלת צרפת לשתף פעולה במעצרים פחתה. פטן ולאוואל סרבו לבטל את אזרחותם של יהודים שהתאזרחו בשנות העשרים וראשית השלושים. האיטלקים התנגדו למעצרי יהודים באזור שבשליטתם. השינוי בעמדת ממשלת וישי נבע, כנראה, מהערכה, שגרמניה תובס במלחמה ומהבטחת ארה"ב להחזיר לצרפת את מושבותיה בצפון אפריקה.
כדי להתמודד עם הקשיים בהרחבת המעצרים והשילוחים החליטו הגרמנים להעביר את מחנה דראנסי לשליטה ישירה של הס"ס. בהנחיית הימלר מונה רס"ן ברונר לפקד על המחנה. ברונר זכה במינוי עקב קשריו הטובים עם אייכמן ובשל הניסיון שצבר בשילוח יהודי וינה וסלוניקי. ב-2 ביולי 1943 קיבל ברונר את הפיקוד על מחנה דראנסי והצוות הצרפתי נדרש לעזוב את המחנה, למעט יחידת הז'נדרמריה, שהוסיפה לשמור חיצונית על המחנה.
ברונר בא לדראנסי עם צוות מצומם של שלושה אנשי ס"ס. מטרת השלטונות הגרמניים בפריס הייתה להחיש את מעצרם של כל היהודים בצרפת ולגרשם לדראנסי. על פי הערכתם נותרו בפריס כ-60 אלף יהודים. ברונר דרש שהאוז'יף יתחייב להסגיר את בני משפחות העצירים במחנה דראנסי בנימוק של "איחוד משפחות". האוז'יף התנגד ואחדים מחבריו נעצרו ונשלחו לדראנסי.
עצירים במחנה נאלצו, תחת איומים ומכות, למסור את כתובות בני משפחותיהם שנשארו בפריס, ובמקביל בחרו אנשי הס"ס עצירים שנקראו "שליחים", שנדרשו לצאת לפריס כדי לעצור יהודים על פי רשימות ולהביאם למחנה.
באוגוסט 1943 היו 24 שליחים. בתקופתו של ברונר גורשו לדראנסי כ-24 אלף יהודים.

המצודים באזור הכיבוש האיטלקי לשעבר
ב-3 בספטמבר 1943 חתמה איטליה על הסכם שביתת נשק עם בעלות הברית. בעקבות ההסכם החליטה גרמניה להשתלט על אזורי הכיבוש האיטלקי בצרפת. באזור הכיבוש האיטלקי חיו כ-30 אלף יהודים, מחציתם יהודים צרפתים. בשלב זה הפסיקו הגרמנים לעשות הבחנה בין יהודים צרפתים ליהודים זרים.
ברונר שהה בניס מה-6 ועד ה-14 בדצמבר, ובעזרת צוות של שלושה עשר אנשי ס"ס ומשתפי פעולה צרפתים הוא ארגן בעצמו את המעצרים והגירושים לדראנסי.
עד תום תקופת הכיבוש נעצרו וגורשו לדראנסי כ-3000 יהודים.
בתקופתו של ברונר חולקו העצירים לשש קטגוריות:
- יהודים למחצה ומי שבני זוגם ארים,
- עצירים שיועדו להשלח למזרח וזכו לכינוי "פועלי המזרח",
- אנשי סגל ומשפחותיהם,
- אזרחים של מדינות נטראליות,
- נשות שבויי מלחמה וילדיהן,
- קבוצת ממתינים, עצירים, שבני משפחותיהם עדיין היו חופשיים ונתונים למעקב של ברונר.
ביולי ואוגוסט 1943 נשלחו כ-300 גברים לעבודות, שהיו קשורות לבניית החומה האטלנטית, כמו כן נשלחו גברים ונשים לעבודה במחנות שהיו בפריס.
על פי החלטתו של ברונר, אנשי הסגל, שמנו 300-150 איש, נהנו מחסינות בפני השילוחים וזכו לזכויות יתר נוספות, שנועדו לשבור את הסולידריות בין העצירים ולהניע את הסגל לשתף פעולה עם הגרמנים.
כל אותה עת מנה צוות אנשי הס"ס במחנה אנשים בודדים, ולפעמים לא עלה על שלושה איש. בנוסף לצוות הגרמני הייתה יחידה של הז'נדרמריה הצרפתית, ששמרה על המחנה עד לשיחרורו.
ברונר ואנשיו הפעילו אלימות רבה נגד העצירים, אולם בניגוד למשטר הטרור והעינויים, השתפרו, באופן יחסי, תנאי החיים במחנה והעצירים זכו למזון, ציוד, נוספו מקלחות ושירותים והשתפר מצב הציוד הרפואי במרפאה.
מאחר ולא עלה בידי ברונר להרחיב את היקף המעצרים ירדה הצפיפות במחנה ומאחר והיהודים הצרפתים לא היו משוחררים עוד מהשילוחים פג המתח בין היהודים הצרפתים והזרים.

מחנות מסופחים
בתקופת קיומו של מחנה דראנסי היו בפריס חמישה מרכזים, שנחשבו מחנות מסופחים: בית חולים ובית אבות, בניהול קרן רוטשילד ומחנות אוסטרליץ, לוויטן ובסנו, שהיו מרכזים לטיפול ברכוש היהודי השדוד. בשלושת המחנות הועסקו כ-700 עצירים מדראנסי. כשהתחילו בעלות הברית להתקרב לפריס, הוחזרו עצירי המחנות המסופחים לדראנסי.השילוחים בתקופת ברונר
השילוחים בתקופת ברונר היו מסודרים ומאורגנים. בוטל החיפוש על היוצאים וננקטו שיטות מתוחכמות יותר של הטעיית היוצאים. ברונר יצר את המונח "קיבוץ משפחות", שמשמעותו איחוד משפחות. עצירים נדרשו להפקיד את כספם לפני היציאה והובטח להם, שכאשר יגיעו לפולין הם יקבלו סכום שווה ערך בזלוטי.
השירות הסוציאלי חילק לעצירים לפני השילוח שמיכות, בגדים וכלי מיטה (הייתה זו עוד דרך להעביר ציוד בדרך עקיפה מצרפת לגרמניה).
מתחילת פיקודו על המחנה ביולי 1943 ועד סוף 1943 הוציא ברונר מדראנסי שמונה שילוחים.
בשנת 1944 יצאו מצרפת 14 שילוחים של יהודים, 13 מדראנסי ואחד ישירות מהעיר ליון.
במאי 1944 יצאו מדראנסי שלושה שילוחים. הללו לא נשלחו למחנה השמדה אלא ל"פורט התשיעי" שליד קובנה. מחציתם הושארו במקום ונרצחו שם, השאר נרצחו לאחר שהועברו לרואל שבאסטוניה.
השילוח האחרון מדראנסי היה ב-31 ביולי 1944, אשר כלל 1,300 איש ובהם 400 ילדים, מהם 258 ילדים, שנעצרו ממוסדות ילדים של אוז'יף בין ה-21 ל-25 ביולי.
בסך הכל יצאו מדראנסי מ-2 ביולי 1943 ועד 31 יולי 1944 20 משלוחים ובהם 22,453 יהודים
[11].

שחרור מחנה דראנסי
בראשית אוגוסט היו בדראנסי כ-1,500 עצירים. ב-16 באוגוסט בשעות הערב נראו סימנים ראשונים, שהגרמנים מתכוונים לעזוב את המחנה. למחרת עזבו הגרמנים ברכבת את דראנסי, כשהם לקחו איתם 51 עצירים, בהם חברי מחתרות. ב-25 באוגוסט הגיעה הרכבת לבוכנוולד. כ-30 עצירים הצליחו לברוח מהרכבת בעודה על אדמת צרפת והשאר ניספו.
ב-18 באוגוסט החל שחרור עצירי דראנסי. בשלוש שנות קיומו של מחנה דראנסי, מ-20 באוגוסט 1941 ועד ל-17 באוגוסט 1944, גורשו אליו כ-70 אלף יהודים. כ-65 אלף מהם שולחו למזרח, בעיקר לאושוויץ, בכל התקופה הזאת לא ידעו האנשים מהו יעד השילוח.


חוסר הידיעה נבע מארבעה גורמים:
- הריחוק הגיאוגרפי של צרפת ממוקדי ההשמדה,
- המחשבה של העצירים שהגרמנים זקוקים לידים עובדות,
- הדחקה
- מדיניות ההטעיה של הגרמנים
[12].

המחתרת הצרפתית
קבוצות קטנות של מחתרת פטריוטית היו כבר קימות בצרפת בסוף 1940, אולם רק ב-1943 החלה תנועת ההתנגדות להפוך לתנועה משמעותית. ארבעה שלבים מציינים את התרחבות המחתרת הצרפתית:
- כניסת הקומוניסטים,
- הקשרים הישירים עם תנועת צרפת החופשית בלונדון,
- כיבוש האזור הדרומי של צרפת
- הנהגת שירות עבודת הכפייה בראשית 1943, שהיה הגורם החשוב והמכריע להתרחבותה של תנועת ההתנגדות.
הפלישה הגרמנית לברה"מ הייתה הגורם, שהביא לירידת הקומוניסטים הצרפתים למחתרת, ועיקר פעילותם הייתה התנקשות באנשי צבא גרמנים. בין הקומוניסטים היו גם יהודים.
ז'אן מולן שב מלונדון בשליחותו של דה-גול, שביקש לאחד את קבוצות ההתנגדות המפוזרות לגוף אחד. במרס 1943 הוקם הגוף המאחד הראשון "תנועות ההתנגדות המאוחדות".
עם כיבוש החלק הדרומי על ידי הגרמנים איבד ממשל וישי את זכות קיומו בעיני רבים. השינוי המכריע נבע מחוק גיוס שירות עבודת הכפייה בגרמניה מספטמבר 1942. המגויסים הראשונים נשלחו לגרמניה בפברואר 1943. מאותו שלב ביקשו צעירים רבים לברוח משירות הכפייה ובזכותם הלכה המחתרת הצרפתית והפכה לתנועה המונית.
בהתארגנות ובהתרחבות תנועת ההתנגדות היה משקל בולט ליהודים, צרפתים וזרים, הרבה מעבר למשקלם היחסי באוכלוסיה. הארגונים היהודים גם פתחו בפעילות מחתרתית, שבעיקרה עסקה בהפקת תעודות מזויפות, הצלת ילדים, הברחת גבולות ועוד.

אחד הארגונים היהודים שפעלו במחתרת היה "הצבא היהודי". בינואר 1942 פורסם המאניפסט, שהיווה בסיס לתכנית הפעולה של "הצבא היהודי". הארגון הגדיר את תפקידו "למנוע את ההשמדה וההתאבדות של עמנו". מטרה נוספת הייתה "המדינה היהודית בארץ ישראל וארץ ישראל למדינה יהודית".
הארגון הגדיר לעצמו שלושה שלבים בפעילותו:
הראשון - התרכזות בעזרה לכלואים ולמהגרים הפליטים בדרום.
השני - הכנת יחידה לוחמת,
והשלישי - הקמת מדינה יהודית.
"הצבא היהודי" פעל למעשה כמו תנועות הנוער הציוניות באותה תקופה. מקורותיו הפיננסים היו הג'וינט ו"ועד ההצלה" מארץ ישראל.
ביוני 1944 הפכה המחתרת של "הצבא היהודי" ל"ארגון היהודי הלוחם". אופי הארגון השתנה והלכה וגברה בו המגמה של מסגרות לחימה טקטיות.
הארגון היהודי הלוחם ביצע סך הכל 1,925 פעולות בכללן 750 פעולות חבלה בתשתית מסילות ברזל, פגיעה בבתי חרושת שיצרו לטובת מאמץ המלחמה הגרמני, פיצוץ גשרים ופגיעה ב-152 אנשי מליציה של האויב. הארגון ביצע 175 פעולות מבצעיות נגד הגרמנים במהלכן נהרגו 1,085 חיילי אויב
[13].

סיכום
מתוך 350,000-320,000 יהודים, שהיו בצרפת ב-1940, נספו כ-80,000 נפש.
רצף הארועים בצרפת במהלך מלחמת העולם השנייה מעלה שלוש שאלות עיקריות: - מדוע לא הצליחו הגרמנים להגשים את התכנית לרצח כל יהודי צרפת?
- מה הייתה התרומה הצרפתית לטבח, כמו גם להצלה?
- מה עשו היהודים כדי להציל את עצמם?
למעשה עד סוף 1942 נראה היה, שגרמניה לא תתקשה להגשים את מטרותיה. יהודי צרפת סומנו, הופרדו, נושלו מנכסיהם, נעצרו ונכלאו במחנות. בשלב זה ההתנגדות היהודית הייתה בלתי מאורגנת. כמחצית מכלל הקורבנות נשלחו עד שלהי קיץ 1942 למזרח, אולם כבר אז היו מספר גורמים שהגבילו את ביצוע הפתרון הסופי: היעדר התלהבות עממית, חוסר תמיכה נוצרית בגזענות, יהודים רבים הצליחו להסתתר והקומיסריה הייתה בלתי יעילה.


החל מ-1943 הגבילו את ביצוע הפתרון הסופי שני גורמים: הוורמאכט, שהיה הנציג העיקרי של השלטון הגרמני בצרפת, לא שולב בביצוע המעצרים ולגרמניה היו בצרפת איטנרסים, שהוכחו כחשובים יותר ממימוש הפתרון הסופי - התמיכה הכלכלית במוצרים ובכוח אדם. אי אפשר להסביר אחרת את הויתורים של הגרמנים בעימותים עם ממשלת וישי.
באשר לצרפתים, מרביתם התעניינו מעט מאד ביהודים אם, בכלל. ניתן להסביר את כישלון הפתרון הסופי בצרפת בחולשה יחסית של הפשיזם והאנטישמיות הגזעית בשנות השלושים בצרפת. בשלב הראשון דעת הקהל הייתה פאסיבית בכל מה שקשור לטיפול של ממשלת וישי ביהודים. החל מקיץ 1942 החלה דעת הקהל להיות מרכיב שהביא לצימצום הקורבנות בהפעילה לחץ על ממשלת וישי וסוכניה. בנוסף לדעת הקהל, אחרי 1942 ניצלו אלפי יהודים הודות לעזרתם של לא יהודים.
באשר לתפקיד היהודים, רמת ההתבוללות של היהודים הצרפתים הייתה כזאת, שלא ניתן להגדיר את המיעוט היהודי בצרפת של ראשית המלחמה כקהילה כמו זו לדוגמא של פולין. במהלך שנות הכיבוש חל שינוי והיהודים, שחשו כצרפתים בראשית הכיבוש, הגיבו יותר כיהודים בסופו. האוז'יף, שהיה אמור להיות "היודנראט", של יהודי צרפת מעולם לא הפך לנציגות אמיתית של היהודים. היוזמות להתנגדות יהודית היו בעיקר מצד אלו, שהיו בסכנה גדולה יותר - המהגרים היהודים ותנועות הנוער.
תפקידם של הקומוניסטים היהודים בהצלת ילדים היה משמעותי באזור הכבוש ובאזור החופשי כאחד. על אף שהההתנגדות היהודית לא הייתה מעולם מאוחדת היא עסקה, בראש ובראשונה, בהצלה ובעיקר בהצלת ילדים.
גושי יהדות צרפת שהיו שסועים ועוינים זה את זה ערב המלחמה התקרבו במידת מה לקראת סופה.
לסיום ניתן לומר, שאובדנה של רבע מיהדות צרפת נובע מהביצוע הגרמני ומשיתוף פעולה צרפתי. מנגד, הישרדותם של שלושה רבעים מהקהילה נובע מחוסר יעילות הרודפים ומפעולות ההצלה.
לחץ של דעת הקהל, התערבות פומבית של אנשי כמורה בכירים והתחמקות של הממשל החל מסוף 1942 צמצמו את מספר הקורבנות. התגובה היהודית, שהייתה בלתי יעילה בתחילת הכיבוש, הצליחה יותר בשלבים מאוחרים יותר, כשהיא מנצלת אהדה של האוכלוסיה כדי לארגן פעולות הצלה מוצלחות יחסית, בהשוואה לארצות אירופה האחרות.
מבין 80 אלף היהודים שגורשו למחנות שבו לבתיהם כ-3,500 איש בלבד. הקהילה היהודית בפריס, שהייתה ערב המלחמה הקהילה הגדולה ביותר, ספגה פגיעה קשה עקב אובדן של למעלה מ-60 אלף מבניה.

מצבת הזכרון בדראנסי כיום


מקורות:
1. אשר כהן, תולדות השואה צרפת, ירושלים תשנ"ו
2. מרים ברגמן, דראנסי, אוניברסיטת תל-אביב תשנ"ח[1] איגוד הקהילות היהודיות שהוקם על ידי נפוליאון ב-1808. בראש הארגון עמדו יהודים צרפתים. מאז הקמתו נחשב הקונסיסטואר לארגון הייצוג הרשמי של יהודי צרפת.
[2] אשר כהן, תולדות השואה צרפת, עמ' 55
[3] אשר כהן, תולדות השואה צרפת, עמ' 71
[4] מרים ברגמן, דראנסי, עמ' 66
[5] מרים ברגמן, דראנסי, עמ' 83
[6] מרים ברגמן, דראנסי, עמ' 92-91
[7] מרים ברגמן, דראנסי, עמ' 101
[8] מרים ברגמן, דראנסי, עמ' 109
[9] אשר כהן, תולדות השואה צרפת, עמ' 330
[10] מרים ברגמן, דראנסי, עמ' 128
[11] מרים ברגמן, דראנסי, עמ' 181
[12] מרים ברגמן, דראנסי, עמ' 184
[13] אשר כהן, תולדות השואה צרפת, עמ' 494